IMF: Jakarta moet armen aan voedsel helpen

JAKARTA, 11 SEPT. Indonesië heeft vandaag met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overeenstemming bereikt over maatregelen om met name de 7,5 miljoen arme gezinnen in het land te voorzien van goedkope rijst.

De scherpe prijsstijgingen van rijst hebben geleid tot plunderingen en onlusten in verschillende delen van het land. De nood is op sommige plaatsen zo hoog opgelopen dat groepen mensen rijst van de velden stelen en uit woningen.

Met het IMF heeft de Indonesische regering nu afgesproken dat voor het eerst in 30 jaar particuliere importeurs rijst mogen invoeren in Indonesië. Ook wordt de BTW op rijst en andere voedingsmiddelen opgeschort. De handel in rijst was tot nu toe een monopolie van het Staats Logistiek Bureau (Bulog), dat nu op zoek zal gaan naar nieuwe importcontracten.

Analisten noemen verschillende reden voor de prijsstijgingen. Zo heeft de waardevermindering van de roepia het aantrekkelijk gemaakt om rijst te smokkelen naar buitenlandse markten. Rijst zou door de droogte van het afgelopen jaar schaarser zijn geworden, en boeren zouden ten gevolge van de crisis geen geld hebben voor kunstmest en pesticiden waardoor de rijstopbrengst ook lager is. Bovendien zouden boeren uit angst voor hongersnood de rijst liever voor zichzelf houden. Daarnaast zouden grote handelaars met opzet rijst hamsteren om later een nog betere prijs te kunnen krijgen. Minister Muladi van Justitie zei afgelopen week dat mensen die de distributie van rijst in gevaar brengen krachtens een wet uit 1959 kunnen worden geëxecuteerd.

Los van de problemen met de voedselvoorziening ligt het programma voor economische hervormingen op schema, aldus het IMF. De inflatie zal naar verwachting aanzienlijk afnemen. De koers van de roepia wordt hoger, Indonesië blijft een strak monetair beleid voeren en het begrotingsbeleid zal het herstel ondersteunen, aldus het memorandum.