Grens hoger voor huursubsidie

DEN HAAG, 11 SEPT. Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) verhoogt de grens voor huursubsidie voor enkele groepen, zoals bejaarden en gehandicapten. Voor andere huurders blijft de maximale huur waarbij nog subsidie wordt gegeven, gefixeerd op 1.085 gulden per maand. Remkes wil dat verhuurders en gemeenten meer doen aan het oplossen van financiële problemen die kunnen ontstaan door bevriezing van de subsidiegrens.