Computerplan voor scholen aangepast

DEN HAAG, 11 SEPT. Er komt een nieuw computerplan voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Minister Hermans van Onderwijs (VVD) gaat het ambitieuze project van zijn voorganger Ritzen (PvdA) herzien omdat hij honderden miljoenen guldens tekort komt om het in de oorspronkelijke opzet uit te voeren.

Dat maakte hij gisteren bekend in een overleg met de vaste commissie voor Onderwijs in de Tweede Kamer. Op welke punten het project precies zal worden aangepast kon Hermans niet zeggen. “Duidelijk is dat je dit plan niet een beetje kunt bijstellen. Je kunt niet zomaar van één computer op de tien kinderen overgaan naar één computer op de vijftien leerlingen. Ik ga op een ander niveau zitten. Misschien moet je het niet zo massaal invoeren.”

Dit jaar experimenteren 101 basisscholen en 119 middelbare 'voorhoedescholen' met computers in het onderwijs. Ze hebben geld gekregen om onder andere voor elke tien leerlingen één computer aan te schaffen, leraren na te scholen, software te kopen, en een netwerk aan te leggen dat alle scholen met elkaar verbindt. Bedoeling is dat de overige scholen over een paar jaar ook geld krijgen, maar dat heeft Hermans niet.

Dit voorjaar waarschuwde de Onderwijsraad Ritzen nog het tekort te verhelpen om een tweedeling tussen scholen met en zonder computers te voorkomen. Ritzen heeft dat geld nooit gevonden. In het overdrachtsdossier aan Hermans oppert hij af te zien van het netwerk dat alle scholen onderling met elkaar verbindt, of te volstaan met minder computers.