Communisten Rusland aan roer economie

MOSKOU, 11 SEPT. In de strijd tussen de Doema en het Kremlin hebben de communisten niet alleen hun opponent Tsjernomyrdin als regeringsleider van het toneel gestoten, ze hebben zich vandaag ook verzekerd van zeggenschap over de economie in het toekomstige kabinet van de compromisfiguur Jevgeni Primakov.

Primakov, gisteren door president Jeltsin naar voren geschoven als kandidaat-premier, leek vrijwel zeker van acceptatie door de Doema, later vandaag. Communistenleider Gennadi Zjoeganov kondigde aan dat Primakov heeft ingestemd met de kandidatuur van planeconoom Joeri Masljoekov (communist) als eerste vice-premier, verantwoordelijk voor Ruslands economie.

In een scherpe breuk met zijn eigen beleid van markthervormingen heeft de politiek verzwakte Jeltsin vanmorgen de hem vijandige Doema verzocht om een andere communist, Viktor Gerasjtsjenko, te benoemen tot hoofd van de Centrale Bank.

In een korte, ietwat verwarde tv-toespraak zei Jeltsin vanmorgen dat Rusland op het punt van instorten had gestaan. “Bijna drie weken hebben we geen regering gehad. In die tijd zijn de winkels leeggekocht, en de woorden 'rij' en 'tekort' teruggekeerd. De stabiele roebel waar we zo trots op waren is ingestort. We hebben het randje van de afgrond bereikt.” Volgens Jeltsin moeten “de prijzen nu drastisch omlaag”.

De ex-spion en ex-journalist Primakov, die carte blanche heeft gekregen van de president, heeft aan de Doema een half jaar gevraagd om zich te kunnen bewijzen. De laatste hervormers die bereid waren om in een regering onder Tsjernomyrdin te werken, vice-premier Boris Fjodorov en minister van Financiën Michail Zadornov, hebben bedankt voor een eventuele rol in het nieuwe kabinet.

De liberale Jabloko-partij, die Primakov maandag had voorgesteld als de man die Rusland kan verzoenen, is fel tegen de komst van Gerasjtsjenko aan het hoofd van de Centrale Bank. Toen hij die post aan het begin van de jaren negentig bekleedde heeft hij de hyperinflatie aangewakkerd door vrijwel onbeperkt roebels bij te drukken. De vertrekkende vice-premier Fjodorov heeft een alternatief plan nagelaten om Rusland uit de financiële crisis te halen. Hij raadde zijn opvolgers aan om het uit te voeren, want “nationalisatie, prijscontroles, een kunstmatig vastgestelde roebelkoers en ongedekte geldemissies leiden nergens toe”.