Cijfers Schiphol Jorritsma onjuist

ROTTERDAM, 11 SEPT. De geluidshinder rond Schiphol zal volgend jaar aanzienlijk groter zijn dan toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Jorritsma de Tweede Kamer eerder dit jaar voorspiegelde. Dit blijkt uit het Gebruiksplan 1999 dat de luchthaven Schiphol deze week ter goedkeuring aan Jorritsma's opvolger Netelenbos heeft gestuurd.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef Jorritsma op 16 februari dat 400.000 vliegbewegingen zouden kunnen worden uitgevoerd “met een beperkt aantal overschrijdingen van de vastgestelde geluidszone (op 5 punten) met maximaal 0,7 Ke”. In het nu ingediende gebruiksplan zijn voor de periode van november 1998 tot november 1999 396.700 vluchten voorzien. Daarbij zal volgens de luchthavendirectie de wettelijk vastgestelde geluidszone op maximaal 69 punten worden overschreden. Dit is bijna dertig procent van alle 235 meetpunten. Dit is al meer dan volgens Jorritsma in 2002 het geval zou zijn.

Volgens Jorritsma's brief zou de maximale overschrijding 0,7 Ke (Kosten-eenheid, de eenheid waarin vliegtuiglawaai wordt uitgedrukt, genoemd naar de Delftse hoogleraar Kosten) bedragen. Uit het gebruiksplan blijkt dat de maximale overschrijding ruim 3 Ke bedraagt, en dat er maximaal 33 punten, waarvan twaalf in bebouwd gebied, zijn waar de norm met ten minste 1 Ke wordt overschreden.

Jorritsma schreef: “In de verwachte overschrijdingsgebieden bevinden zich geen woningen.” De Schipholdirectie zegt dat er maximaal 292 woningen liggen in gebieden waar het lawaai de wettelijke norm zal overschrijden. Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks wil dat premier Kok uitlegt hoe het kan dat Jorritsma die foutieve informatie aan de Kamer heeft verstrekt. Zelf schrijft ze zich op informatie van Schiphol te baseren.

Vorig jaar overschreed het lawaai rond Schiphol de wettelijke norm. De rechter heeft dat toen gedoogd, omdat het een eenmalige overschrijding zou betreffen. In het gebruiksplan van de luchthaven voor 1998 waren 360.000 vluchten opgenomen, waardoor het lawaai net binnen de norm zou blijven. Maar de luchtvaartmaatschappijen wilden veel meer vluchten uitvoeren. In februari besloot het kabinet toen om vijf jaar lang een uitbreiding met 20.000 vluchten per jaar toe te staan. In 1998 gaat het dan dus om 380.000 vluchten, oplopend tot 460.000 in 2002.

Daarvoor worden de wettelijke regels aangepast, maar omdat die aanpassing op zijn vroegst in 1999 klaar is, wil het kabinet dit jaar en volgend jaar opnieuw een overschrijding van de geluidsnormen gedogen. De milieubeweging heeft reeds aangekondigd nieuwe overschrijdingen onmiddellijk aan de rechter te zullen voorleggen.

Volgens Jorritsma zouden de voor 2002 voorziene 460.000 vluchten gepaard gaan met een overschrijding van de huidige geluidszone op 65 punten van de 235 meetpunten, waarvan 25 met meer dan 1 Kosten-eenheid. Maar uit het nu voorgelegde gebruiksplan blijkt dat er bij de 396.700 vluchten in de periode november 1998 tot november 1999 reeds sprake zal zijn van overschrijding op (maximaal) 69 punten. Op 33 daarvan bedraagt de overschrijding meer dan 1 Kosten-eenheid.

Volgens Jorritsma zouden er bij 460.000 vluchten 11.269 woningen binnen contour van 35 Kosten-eenheden vallen, ruim binnen de wettelijk toegestane 15.100. Maar de luchthaven schrijft nu dat er komend jaar al maximaal 14.059 woningen binnen die contour vallen.