Cijfers Cebuco

In het artikel Dagbladen corrigeren oplagecijfer (in de krant van donderdag 10 september, pagina 19) over de cijfers van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van de Nederlandse Dagbladpers is gemeld dat de oplage van de Volkskrant is gestegen van 335.732 exemplaren in '96/'97 tot 350.850 in '97/'98. Dat eerste cijfer is onjuist en moet 345.732 exemplaren zijn. Het betreffende cijfer in de tabel was wel correct.