Bemiddelaar Terlouw: Oude coalitie kan niet meer in Hilversum

HILVERSUM, 11 SEPT. De coalitiepartijen in Hilversum, PvdA, VVD en Leefbaar Hilversum, willen niet met elkaar verder. Dat maakte bemiddelaar J. Terlouw, de voormalige commissaris van de koningin in Gelderland, gisteren in Hilversum bekend.

PvdA, VVD en de andere partijen in de raad gaan nu onderhandelen over een meerderheidscollege zonder Leefbaar Hilversum (LH).

De lijmpoging tussen de coalitiepartijen is mislukt, doordat PvdA en VVD het vertrek eisen van A. Haye, een van de twee wethouders van Leefbaar Hilversum in het college. Volgens PvdA en VVD is Haye “onbetrouwbaar” en “incompetent”. De beide partijen hebben een motie van wantrouwen tegen de wethouder klaarliggen die kan rekenen op de steun van alle andere partijen in de raad. J. Nagel, de fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum, heeft echter duidelijk gemaakt dat het vertrek van Haye onbespreekbaar is. Terlouw: “Nagel zei dat hij tot elke compromis bereid was, maar dat hij achter zijn beide wethouders blijft staan.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar haalde Leefbaar Hilversum veertien van de 37 zetels in de raad. Hiermee werd LH veruit de grootste partij, zodat een college zonder deze partij bijna onmogelijk werd. De samenwerking in de coalitie met de PvdA en VVD verliep echter moeizaam. Half augustus stapten de wethouders J. Flink (PvdA) en B. Moojen (VVD) uit het college na kritische vragen van LH-fractieleider J. Nagel over een afwijzing van het ministerie van VROM om subsidie te verlenen voor de aanleg van een spoortunnel.

Volgens bemiddelaar Terlouw vinden alle partijen een coalitie zonder Leefbaar Hilversum “ongewenst” en betreuren ze de situatie. Terlouw: “Mijn opdracht was om te komen tot een college dat zoveel mogelijk recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. Op het eerste gezicht is dit niet gelukt. Maar ook een meerderheid zonder Leefbaar Hilversum is een meerderheid en dus democratisch.”

Volgens Terlouw is de nu te vormen coalitie levensvatbaar. Voorwaarde is wel dat alle partijen overtuigd zijn van de noodzaak dat Hilversum bestuurd moet worden, aldus Terlouw.

Fractievoorzitter Nagel is er echter vast van overtuigd dat Leefbaar Hilversum zal terugkeren in het college van burgemeester en wethouders. Nagel: “Er zijn twee mogelijkheden: of ze komen er bij de besprekingen niet uit, of de partijen krijgen na een paar maanden ruzie. ”