Alphense huizen staan op met olie vervuilde grond

ALPHEN AAN DEN RIJN, 11 SEPT. Woningstichting Alphen aan den Rijn heeft de verkoop van een aantal woningen aan verhuurders opgeschort nadat bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de huizen op verontreinigde grond staan.

De vervuilde grond werd ontdekt tijdens een bodemonderzoek als onderdeel van de verkoopprocedure en is afkomstig van olie- en bezinetanks van een veekoekenfabriek die tot 1982 op het terrein stond.

Volgens de woningbouwstichting is er geen gevaar voor de volksgezondheid. “Het is stilstaande bevuiling. Bij normaal gebruik van de tuinen en moestuinen is er niets aan de hand”, aldus woordvoerder M. Ovink. De bewoners van de huizen in de Alphense Gruttostraat en Rhenanialaan zijn inmiddels ingelicht en wachten een aanvullend onderzoek af.

Het terrein werd in 1982 door de woningbouwstichting van de gemeente Alphen aan den Rijn gekocht. Ook toen bleek al dat de grond was vervuild. Volgens de gemeente is tijdens het bouwrijp maken van de grond zevenhonderd kubieke meter verontreinigde grond afgegraven nadat een duidelijke oliegeur op het terrein werd waargenomen. De woningstichting was hiervan op de hoogte. “De maatregelen die toen zijn genomen waren afdoende”, aldus Ovink.

Ook na klachten van een bewoner in 1984 over oliestank is een bodemonderzoek gedaan. De gemeente constateerde een “minimale” olielaag onder enkele woningen die geen gevaar zou opleveren voor de gezondheid. Sinds 1984 zijn geen klachten over stank bij de woningstichting binnengekomen.

Een onafhankelijk bureau onderzoekt nu hoe de verontreiniging heeft kunnen terugkomen.

De Woningstichting Alphen aan den Rijn gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de bodem te saneren. Tot duidelijk is welke maatregelen noodzakelijk zijn en wat de consequenties daarvan zijn, is de verkoop van de woningen opgeschort.