Winst en omzet NBM Amstelland fors hoger

AMSTERDAM, 10 SEPT. Bouwbedrijf NBM-Amstelland heeft in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 49 procent meer omzet geboekt, van 1,66 miljard gulden tot 2,48 miljard gulden. Het nettoresultaat steeg met 73 procent tegenover de eerste helft van 1997, van 55,6 miljoen naar 96,1 miljoen gulden.

Een deel van die toename is te danken aan overname van branchegenoot Wilma Nederland, eerder dit jaar.

“We zijn 1998 niet slecht begonnen”, zei bestuursvoorzitter A. Baar van NBM Amstelland vanmorgen tevreden bij de presentatie van de cijfers. “En het feit dat het nettoresultaat sneller stijgt dan de omzet vinden we ook heel prettig.”

Baar verwacht dat NBM Amstelland ook in de tweede helft van 1998 de goede prestaties zal vasthouden: over het hele jaar zou de omzet volgens hem uitkomen op 5,5 miljard gulden. De winst per aandeel, die in 1997 3,55 gulden bedroeg, groeit in 1998 met 30 procent, verwacht Baar. Daarbij is reeds ingecalculeerd dat het aantal uitstaande aandelen met 7,5 miljoen nieuwe stukken is uitgebreid, ter financiering van de overname van Wilma Nederland.

De inlijving van branchegenoot Wilma is voor NBM Amstelland aanleiding om op het terrein van de woningbouw de aanpak drastisch te veranderen. Hadden in het verleden met name op de nieuwbouwmarkt de aanbieders van woningen het voor het zeggen, in de toekomst moet volgens Baar de toekomstige bewoner veel meer inspraak krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van de afwerking. “Wie drie ton of meer neerlegt voor een woning is daarvoor een hoop verplichtingen aangegaan; dan is het heel vervelend als je op het project wordt weggejaagd omdat je in de weg zou lopen”, zei Baar vanmorgen. Door de overname van Wilma Nederland heeft NBM Amstelland meer grip gekregen op het bouwproces: NBM Amstelland heeft een sterke positie als toeleverancier van materialen, Wilma Nederland is vooral bouwer. De nieuwe combinatie hoeft bijvoorbeeld veel minder gebruik te maken van externe toeleveranciers: dat verkleint de problemen met de onderlinge communicatie en het vergroot de marges binnen NBM Amstelland. Wat Baar betreft zou NBM Amstelland in de toekomst meer activiteiten rondom wonen in eigen hand moeten nemen: variërend van de aankleding met bouwmaterialen tot financiering en verzekeringen.