'Schiphol' verbaast Kamer; Vlieglawaai nóg een jaar boven limiet

DEN HAAG, 10 SEPT. De Tweede Kamer heeft met verbazing gereageerd op een mededeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat het nog tot eind 1999 zal duren voor de wettelijke voorschriften voor de geluidsoverlast rond Schiphol zijn aangepast.

Hierdoor zal het kabinet in 1999 vermoedelijk voor de derde achtereenvolgende maal de wettelijke voorschriften met voeten treden. Eerder was men ervan uitgegaan dat het daarmee na 1998 zou zijn afgelopen.

Zowel regeringspartijen als oppositiepartijen menen dat het kabinet aan het schuiven is geraakt op dit punt. “Het begint een lijdensweg te worden, die blamerend is voor de overheid”, zo reageerde VVD-Kamerlid Te Veldhuis op het nieuws. De VVD zou graag een lex specialis, een noodwet, aangenomen zien om de aanpassing alsnog versneld te kunnen doorvoeren, maar daarvoor bestaat volgens Te Veldhuis nog te weinig steun in de Kamer. Ook regeringspartij D66 toonde zich ontstemd over de nieuwe vertraging.

Het CDA-Kamerlid Reitsma zegt dat de toenmalige Verkeersminister Jorritsma de Kamer eerder dit jaar had verzekerd dat de nieuwe regeling uiterlijk medio 1999 zou zijn afgerond. Nu blijkt dat die niet voor het jaar 2000 in de Staatscourant zal staan. “Dat is kwalijk”, aldus Reitsma.

GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller meent dat de overheid haar geloofwaardigheid steeds meer verliest naarmate de aanpassingen verder vertraagd raken. Zijn partij wil het kabinet houden aan de belofte van vorig jaar dat het de overtredingen “eens maar nooit weer” zou gedogen.

Ook een rechter stelde vast dat de wettelijke geluidsgrenzen bij Schiphol vorig jaar waren overschreden maar wilde dat voor één keer door de vingers zien. Het kabinet besloot begin dit jaar de geluidsgrenzen aan te passen, omdat er een aantal 'absurditeiten' in het systeem zouden zitten. Zo werd er geluidsoverlast meegeteld op plaatsen waar niemand daar last van had.

Voor aanpassing van het wettelijk kader zou “ten minste tien maanden” nodig zijn, zo liet het ministerie van Verkeer in februari weten. Daardoor zouden er ook in het jaar 1998 weer overschrijdingen moeten worden gedoogd van de geluidsvoorschriften. Het kabinet speculeert er echter op dat de rechter wel weer met de hand over het hart zal strijken omdat er immers al druk wordt gewerkt aan een aanpassing van de wettelijke voorschriften. Of de rechter echter bereid is daarop bijna twee jaar in plaats van een klein jaar te wachten is de vraag. De Milieubeweging heeft al aangekondigd binnenkort opnieuw een kort geding tegen het rijk aan te spannen over de kwestie.

Schiphol zelf presenteerde gisteren een zogeheten gebruiksplan voor volgend jaar, waarin het onder andere aan moet geven hoe het binnen de milieugrenzen denkt te blijven. Uit het plan blijkt dat het aantal huizen dat last zal hebben van de vliegtuigen binnen de geldende geluidszones enigszins zal toenemen. Dat zullen er naar verwachting bijna 2000 meer zijn dan dit jaar, al blijft het verwachte aantal van 14.095 nog onder het wettelijke maximum van 15.100.