Omroepen gedwongen tot overleg tv-gegevens

DEN HAAG, 10 SEPT. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dwingt de publieke en commerciële omroepen de komende drie maanden met dagblad De Telegraaf te onderhandelen over verkoop van haar programmagegevens aan dagbladuitgevers. Als de partijen er niet uitkomen stelt de concurrentiewaakhond na 15 januari zelf de prijzen vast die geïnteresseerden aan de omroepen moeten betalen.

Volgens de NMa maken de NOS en de Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter RTL4, RTL5 en Veronica, misbruik van hun machtspositie door te weigeren hun programmagegevens aan derden ter beschikking te stellen. De klacht van De Telegraaf, die een wekelijkse omroepgids aan het dagblad wil toevoegen, is daarmee overgenomen.

De NOS wilde vanmiddag niet reageren omdat de uitspraak nog “bestudeerd” wordt. Een woordvoerder van HMG zei dat het bedrijf begint met de onderhandelingen en intussen kijkt welke beroepsmogelijkheden er nog zijn. Hij voegde daaraan toe dat het “buitengewoon moeilijk” wordt een prijs vast te stellen die redelijk is en marktconform, zoals de NMa wil. “Er bestaat immers nog geen markt voor”, aldus HMG.

Het blijft nog onduidelijk wanneer de gegevens daadwerkelijk door dagbladuitgevers gebruikt kunnen worden om hun eigen omroepgids te drukken. Als de onderhandelaars er voor 15 januari niet uitkomen en de NMa de tarieven op straffe van een dwangsom bepaalt, bestaat er nog een aantal beroepsmogelijkheden. De NMa kan bij die tariefsvaststelling echter zelf bepalen of een eventueel bezwaar of beroep opschortende werking heeft.

“Dat hangt onder meer af van de manier waarop de partijen zich in de onderhandelingen opstellen”, zei directeur-generaal A.W. Kist vanochtend in een toelichting. Op de vraag of dat betekent dat als de NOS in de onderhandelingen onredelijke eisen stelt, hij het tarief zonder opschortende beroepsmogelijkheden zal afdwingen, wilde Kist niet reageren: “Dat is uw conclusie”, aldus de NMa-baas.

Kist maakte vanmorgen korte metten met het verweer van de NOS dat het om auteursrechtelijk beschermde gegevens zou gaan: “We hebben vastgesteld dat het bij programmagegevens niet gaat om een door het auteursrecht gewaarborgde creatieve prestatie.” Ook het argument dat de omroepverenigingen in financiële problemen komen als de omroepgidsen concurrentie krijgen, werd van tafel geveegd. Kist: “De financieel negatieve gevolgen voor de omroep zouden er op korte termijn kunnen zijn, maar genomen over het geheel van de middelen grenst dat aan het verwaarloosbare en zal in geen enkel opzicht het functioneren van omroepen in gevaar brengen.”