Netelenbos wil regels ICAO; 'Na luchtramp beter gegevens verzamelen'

DEN HAAG, 10 SEPT. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) zal er binnenkort bij de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO) op aandringen dat er na luchtrampen, zoals de Bijlmerramp in 1992, meer informatie wordt opgevraagd dan nu gebruikelijk is.

Het gaat daarbij vooral om documenten over de lading van een verongelukt vliegtuig. Ook moet voortaan uitdrukkelijker worden gekeken naar gevolgen voor de gezondheid van omwonenden en hulpverleners die met een luchtramp in aanraking zijn gekomen.

Dat blijkt uit de officiële reactie van het kabinet op aanbevelingen van de commissie-Hoekstra. Die onderzocht eerder dit jaar wat er allemaal is mis gegaan met het verzamelen van informatie over de vracht van de El Al-Boeing die op 4 oktober 1992 neerstortte in de Bijlmermeer. In het rapport, opgesteld onder leiding van Staatsraad mr. R.J. Hoekstra, werd geconstateerd dat de rol van diverse overheidsdiensten tijdens de Bijlmerramp “inconsistent” is geweest.

Daardoor is nog steeds niet exact bekend wat het vrachttoestel vervoerde. Ook heeft de commissie-Hoekstra niet kunnen achterhalen hoe, door wie en wanneer de diverse vrachtdocumenten van het El Al-toestel zijn verzameld. Desondanks stelt Netelenbos dat het rapport “heeft bijgedragen aan het wegnemen van een aantal vaagheden rond de Bijlmerramp”.

Het kabinet toont zich gereserveerd over de aanbeveling van de commissie-Hoekstra om bij een grootschalige calamiteit als de Bijlmerramp een 'nationale coördinatiestructuur' in te stellen. Minister Netelenbos wijst op de al aanwezige structuren en op het feit dat de Rijksluchtvaartdienst sinds de Bijlmerramp reeds over een “geactualiseerde crisisregeling” beschikt. Wel zal Binnenlandse Zaken erop toezien dat er vroeg wordt begonnen met het vergaren van relevante informatie.

Ook de aanbeveling van de commissie om eventueel een apart rampenbestrijdingsplan bij luchtvaartterreinen in te stellen, is volgens het kabinet in feite reeds in ontwikkeling. Netelenbos wijst op de 'Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaartterreinen', opgesteld na het ongeval met een Hercules-vliegtuig in Eindhoven.