Maatregel tegen deflatie; Yen daalt fors na lagere rente Japan

TOKIO, 10 SEPT. De koers van de Japanse yen is fors gedaald tegenover de Amerikaanse dollar, nadat de Bank van Japan gisteren heeft aangegeven de geldmarktrente te willen verlagen van de huidige 0,5 procent naar 0,25 procent.

Van een koers van onder de 132 yen per dollar kelderde de yen na het nieuws naar meer dan 137 yen per dollar. Vanmorgen trok de yen wat aan op 135,23, nadat de dollar verzwakte tegen de Duitse mark. De Japanse rentestap behelst het geldmarkttarief, dat de Bank van Japan door het toevoegen of opdweilen van liquiditeiten op de geldmarkt kan beïnvloeden. De centrale bank gaf aan ruim te zullen opereren met de liquiditeitsvoorziening aan de commerciële banken om zo de kredietverlening aan bedrijven en consumten op te stuwen. Het officiële disconto blijft staan op 0,5 procent. Drie jaar geleden, op 8 september 1995, ging het tarief naar deze recordlaagte.

De Bank van Japan zei met de rentestap te willen voorkomen dat Japan in een spiraal van deflatie terecht komt. Het Economic Planning Agency van de Japanse overheid zei eergisteren al zo'n ontwikkeling te vrezen.

Op de obligatiemarkt werd de renteverlaging meteen vertaald in een lagere rente op langlopende obligaties. Het rendement op de toonaangevende tienjarige Japanse staatslening ging omlaag naar de recorddiepte van 0,84 procent.

Op de aandelenbeurs reageerde het Nikkei-gemiddelde vanmorgen vroeg negatief op het nieuws, en daalde met 0,61 procent naar 14.666,03 punten. Handelaren wantrouwden de reden achter de rentepolitiek van de Bank van Japan. De Fuji-bank zag zich gedwongen geruchten te ontkennen dat de bank een enorm verlies heeft geleden met de handel in financiële derivaten. Volgens de bank bedraagt het verlies niet meer dan omgerekend 117 miljoen dollar. De rente-maatregel en de hogere liquiditeitsvoorziening door de Bank van Japan kan volgens handelaren ook worden gezien als een reactie op voor de buitenwereld nog onbekende problemen bij een of meer commerciële banken.

Een andere reden die op de financiële markten voor de renteverlaging werd gegeven is de publicatie van de economische groei over het tweede kwartaal van dit jaar die morgen wordt verwacht. De gemiddelde raming op de financiële markten is een onveranderde groei in Japan in het tweede kwartaal, zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis, maar de renteverlaging kan wijzen op een veel slechter cijfer. In het eerste kwartaal van 1998 kromp de economie met 3,7 procent op jaarbasis. (AFP, AP, Reuters)