Leidse studenten presteren beter na toepassen sancties

LEIDEN, 10 SEPT. Het afgelopen studiejaar hebben de eerstejaars studenten in Leiden aanzienlijk betere studieresultaten behaald dan voorheen. De universiteit schrijft de verbeterde prestaties toe aan haar 'bindend studieadvies', een maatregel waarbij studenten die minder dan 21 studiepunten halen, worden weggestuurd. Van de studenten haalde 85 procent 21 studiepunten, de helft van de maximumscore, tegen 70 procent het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit de definitieve eindcijfers van de eerstejaars van vorig jaar. Ook het aantal studenten dat de propedeuse binnen één jaar haalt, is gestegen, van 29 naar 39 procent. Van de 15 procent afvallers haakte 10 procent al eerder tijdens het studiejaar af. Vijf procent, 115 studenten, probeerde tevergeefs aan de nieuwe norm te voldoen.

Als enige universiteit in Nederland introduceerde Leiden vorig jaar het zogenoemde bindend studieadvies. Aanvankelijk had het bindend studieadvies een afschrikkende werking op de aanmeldingen. Het eerste jaar daalde het aantal inschrijvingen met acht procent. Toen uit voorlopige cijfers bleek dat door het bindend studieadvies het studietempo werd verhoogd en de uitval werd verminderd, nam het aantal nieuwe studenten dit jaar weer toe met vijf procent.

Het bindend studieadvies is niet een manier voor de universiteit om zich te ontdoen van 'losers', zegt rector magnificus prof. W. Wagenaar. Als mensen het eerste jaar geen behoorlijk resultaat kunnen boeken, is het hoogst onwaarschijnlijk dat ze ooit de eindstreep zullen halen, denkt hij. “Het is dus ook in het belang van de student tijdig de studie te beëindigen.”

Landelijk haalt slechts zestig procent van de universitaire studenten zijn doctoraalbul. Wagenaar: “Dat is toch te gek voor woorden. Wij willen dat niveau opkrikken.”

De afvallers zijn niet alleen de feestvierders die twee dagen voor het tentamen het boek voor het eerst zien, zegt Wagenaar. “Het zijn juist vaak serieuze studenten die het academische denkniveau ontberen. “Je kunt een boek van 800 pagina's niet uit je hoofd leren. Je moet op de universiteit samenhang zien en verbanden kunnen leggen.” Vooral de zogenoemde strategische studeerders, studenten die zorgen nèt aan de minimumeisen te voldoen, zijn gebaat bij het Leidse systeem.

Wagenaar: “Wanneer je de lat wat hoger legt, passen ze hun calculerende gedrag aan en springen ze er toch weer net over.”

Het bindend studieadvies is onderdeel van het nieuwe Leidse studiesysteem dat studenten een betere begeleiding biedt. Wekelijks komen eerstejaars bij elkaar in kleine groepen waarbinnen, onder begeleiding van een mentor, de studievoortgang en eventuele problemen worden besproken.