Kabinet-Biesheuvel

In één opzicht behoeft de bijdrage van J.M. Bik over Wim Drees correctie (NRC Handelsblad, 8 september).

In de nacht van de val van het kabinet-Biesheuvel heeft Wim Drees - tijdens een schorsing - mede op aandrang van M. de Brauw, wel degelijk geprobeerd Jan Berger te bereiken. Jan Berger was echter de hele nacht onbereikbaar, ook al waren de politieke complicaties bepaald niet onvoorzien. Toen Jan Berger de ochtend na de nacht met de crisis werd geconfronteerd, was deze al zover voortgeschreden dat pogingen tot correctie vruchteloos bleven.

Ware Jan Berger 's nachts bereikt door Drees, het kabinet-Biesheuvel zou zeker nog enige tijd in het zadel zijn gebleven. Jan Berger zou namelijk voor een langdurige schorsing hebben zorggedragen.

    • A. Heertje