'Extra politie niet te koop'; Vraaggesprek met de burgemeester van Arnhem

De Arnhemse burgemeester P. Scholten wil wél laten betalen voor extra politie bij voetbalwedstrijden maar niet in de rosse buurt. Waarom niet?

ARNHEM, 10 SEPT. Nee, eigenlijk wil hij er niet meer over praten. Niet omdat hij zich wil verschuilen, maar omdat er nu maar eens door anderen moet worden gereageerd. “Anders wordt het zo'n Arnhemse zaak”. De Arnhemse burgemeester P. Scholten wil nu juist dat er een landelijke discussie komt over het betalen voor het inzetten van de politie.

Hij stelde zelf een daad door 25 agenten die aan het begin van de voetbalcompetitie moesten worden ingezet bij een groot internationaal toernooi in het Gelredome, voor 25.000 gulden te laten betalen door de organisator van het toernooi. De seksbazen van het Spijkerkwartier, de rosse buurt van Arnhem, meldden zich deze week bij de burgemeester. Zij wilden ook wel betalen voor extra agenten in de wijk. Die zouden dan voor nog meer veiligheid kunnen zorgen, maar Scholten zei nee.

Wel het Gelredome, niet het Spijkerkwartier?

“Juist. Ik ben van mening dat er voor extra politie-inzet betaald mag worden bij incidentele, grootschalige evenementen, omdat de reguliere inzet in de wijk daar onder te lijden heeft. Wanneer ik veel agenten inzet bij een voetbaltoernooi, moeten ze vervolgens compenseren, en kunnen ze hun normale taak niet vervullen. Daar heeft de burger in de wijk last van.”

Maar het Spijkerkwartier is toch eigenlijk ook een, door de overheid gedoogd, grootschalig evenement?

“Het Spijkerkwartier is nu al één van de veiligste wijken van Arnhem. Er lopen de meeste agenten rond. De seksbazen wilden in wezen niet betalen voor extra veiligheid, ze wilden met name betalen voor het in stand houden van de prostitutieramen in de wijk. De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat de rosse buurt wordt verplaatst naar een andere wijk, terwijl de seksbazen willen blijven. Door nog meer agenten in de wijk hun werk te laten doen, willen ze de overlast wegnemen en vervolgens zeggen dat er geen reden meer is om de ramen te verplaatsen.”

Arnhem is er toch ook bij gebaat wanneer het Spijkerkwartier veiliger wordt?

“Daar gaat het niet om. Wanneer ik zou toestaan dat de raamexploitanten betalen voor de politie, dan ontstaat er een vorm van rechtsongelijkheid. Dan kunnen de mensen die het kunnen betalen rekenen op politiebescherming, en dat mag nooit gebeuren. De politie is niet te koop.”

Behalve dan bij voetbalwedstrijden.

“De politiebond NPB sprak van een zeephelling, die ik zou hebben gecreëerd door de situatie rond het voetbaltoernooi. Maar het is onzin te denken dat we zouden afglijden. De bond wil het blijkbaar uitsluitend principieel bekijken. Het gaat mij ook om de uitvoering.

Nogmaals: ik vind het legitiem dat er betaald wordt voor agenten bij grootschalige, incidentele evenementen. Daar laat je agenten in hun eigen tijd optreden onder regie van de politie. Zo gaat het niet ten koste van de reguliere inzet. Kijk, het probleem is natuurlijk ontstaan, omdat er te weinig agenten zijn. Dat is zo duidelijk als wat. Ik kom 300 agenten te kort op mijn korps van 1.200. Als ik meer agenten tot mijn beschikking zou krijgen, hoefde ik ook niet van die creatieve oplossingen te bedenken. De NPB denkt het belang van de leden te dienen door de tijd dat de agenten geen dienst hebben als rusttijd te beschouwen. Dat begrijp ik wel, maar het lost mijn problemen niet op.''

De KNVB mag dus een rekening tegemoet zien voor de politie-inzet bij de eerste risicowedstrijd in Arnhem?

“Het wachten is nu eerst op Den Haag. In het regeerakkoord is een studie toegezegd naar betaling voor politie-inzet. Dat moet nu snel worden uitgezocht. Vervolgens kan de burgemeester in de APV, de algemene politieverordening, laten opnemen dat er aan evenementen een vergunning wordt verbonden die als voorwaarde heeft dat er voor de politie wordt betaald. Zo niet, dan geen vergunning en geen evenement.”

    • André Ritsema