'Europa faalt bij hulp vluchtelingen Kosovo'

DEN HAAG, 10 SEPT. Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) vindt het “schandelijk” dat de landen van de Europese Unie het bij de hulpverlening aan vluchtelingen in Kosovo “volstrekt laten afweten”. Volgens haar verschuilen de EU-partners zich achter de Europese Commissie, die ruim 20 miljoen gulden voor die omstreeks 240.000 vluchtelingen beschikbaar heeft gesteld, en laten zij overigens “Nederland de kar trekken”.

Dat heeft Herfkens gisteren gezegd in een overleg met de Tweede-Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Zij reageerde daarmee op vragen om meer te doen voor die vluchtelingen, van wie er sinds afgelopen voorjaar zo'n 170.000 in Kosovo zelf op de vlucht zijn. Zij kunnen vaak moeilijk naar hun dorpen terug, omdat hun woningen door het leger en de politie verwoest zijn. Herfkens wil daarom haar EU-collega's binnenkort aansporen om meer te doen dan zij totnutoe hebben gedaan.

Nederland heeft dit jaar 2,1 miljoen gulden uitgetrokken voor Kosovo, dat tot het vroegere Joegoslavië behoorde en nu deel uitmaakt van de Republiek Servië. De in meerderheid Albanese bevolking streeft naar onafhankelijkheid of ten minste grotere autonomie. Herfkens zei vorige week al dat zij dit en volgend jaar door allerlei verplichtingen heel krap bij kas is. Gisteren voegde zij daar aan toe, dat zij daardoor nauwelijks nog geld heeft voor extra noodhulp. “Het potje voor Joegoslavië is leeg.” Alleen door verschuivingen binnen het nog voor noodhulp beschikbare bedrag (40 miljoen van 400 miljoen gulden over 1998) kan zij nog iets meer doen. Dat zal dan echter ten koste gaan van noodhulp-aanvragen voor Bosnië, Congo, Afghanistan en Bangladesh.

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zei de scepsis van een meerderheid van de Kamer te delen jegens Duits-Frans-Amerikaanse plannen de opvang van vluchtelingen in Kosovo te concentreren in bepaalde gebieden, de zogenoemde safe havens. Dat concept is eerder mislukt in Bosnië, onder meer in Srebrenica, en kan volgens Van Aartsen alleen maar slagen als het door een internationale vredesmacht militair wordt afgedwongen.