Diekstra

Een wel heel wonderlijke en pijnlijke zaak: René Diekstra die nu toch weer niet een brievenrubriek mag verzorgen, waartoe nota bene het initiatief primair van het Leidse universiteitsblad Mare zelf uitging (NRC Handelsblad, 2 september).

Een gemiste kans om een voorheen gevierd docent en vakman weer op de rails te zetten. Diekstra zelf is uit het dal, maar van enige reclasseringsgeneigdheid is kennelijk bij de universitaire autoriteit nog geen sprake.

De grondvester van deze vermaarde universiteit zou hier stellig anders geoordeeld hebben.

    • W. Schaling