Bouterse

In uw berichtgeving van 5 september over wat wordt genoemd de zaak Bouterse was ook sprake van een brief van mij aan de minister van Justitie. In deze aan de toenmalige minister Sorgdrager persoonlijk gerichte brief vroeg ik zorg te dragen voor een veilig verblijf van de delegatie die naar Suriname zou gaan om daar getuigen te horen.

Justitie-ambtenaren hebben er vervolgens voor gekozen om dit aspect onder de aandacht van de Surinaamse minister van Justitie te brengen. In tegenstelling tot wat u suggereerde, ben ik van deze actie wel op de hoogte gesteld en heb ik er ook mee ingestemd.

Het is overigens niet juist dat de persrechter van de Haagse rechtbank mr. Numann uw verslaggever heeft gezegd dat die brief “ten onrechte” naar Paramaribo zou zijn gestuurd. Anders dan in het desbetreffende bericht wordt vermeld, heeft hij hierover geen waardeoordeel uitgesproken.

    • Mr. A.H. van Delden