Verzekering tegen varkenspest op komst

NEEDE, 9 SEPT. Assurantiekantoor B&N Risicobeheer in het Twentse Neede heeft vergevorderde plannen voor een verzekering tegen varkenspest.

In afwachting van onderhandelingen met twee grote verzekeraars die de polis zouden willen aanbieden, eind deze maand, kunnen varkenshouders zich vanaf volgend jaar verzekeren tegen de inkomensgevolgen van de varkenspest. Voorwaarde is wel dat zich minimaal tien procent van alle 20.000 varkenshouders in Nederland meldt.

Henk Eckebus, eigenaar van het assurantiekantoor, beklemtoont dat deze verzekering niet verward moet worden met de schadeloosstelling die een boer van de overheid krijgt als hij door varkenspest gedwongen wordt zijn bedrijf te ruimen. Dat bedrag dient voor de aanschaf van een nieuwe veestapel, terwijl de verzekering is bedoeld om de periode te overbruggen waarin de boer zonder inkomen zit.

Op basis van informatie van de Londense verzekeraar Lloyds, die voor Canadese en Amerikaanse markten soortgelijke verzekeringen in zijn pakket heeft, verwacht Eckebus dat hij een premie van zo'n 2 tot 2,5 procent (van de eventueel uit te keren som) moet rekenen. De hoogte van die premie is afhankelijk van de aard van de betrokken varkenshouderij. Zo kan een 'gesloten' bedrijf dat zelf fokt rekenen op een lagere premie dan een 'open' bedrijf dat biggen koopt.

De concept-polis gaat uit van een uitkering van 25 procent van de waarde van de totale veestapel zoals die door de overheid bij ruiming wordt vastgesteld. “Veruit de snelste en goedkoopste manier van werken”, aldus Eckebus.

Dat betekent dat een varkensboer op basis van een veestapel met de waarde van 3 ton 75.000 gulden ontvangt, terwijl hij jaarlijks een premie van 6.000 gulden afdraagt. Eckebus meent dat een boer met dit overbruggingsbedrag kan overleven, zonder in te teren op de schadeloosstelling van de overheid.

Het assurantiekantoor onderhandelt nu nog met twee grote verzekeraars maar verwacht dat er eind deze maand een polis ligt.

De Nederlandse verzekeraar kan op zijn beurt weer bij Lloyds terecht voor een herverzekering. Als alles in kannen en kruiken is, is het assurantiekantoor van plan zich terug te trekken in de rol van verzekeringsagent van de varkenspestpolis. Het kantoor overweegt overigens ook voor mond- en klauwzeer en vogelpest een polis te ontwikkelen die boeren verzekert tegen inkomensderving.