Specialisten spreken van 'publiek tribunaal'; Advocaat wil medische fout op Internet zetten

AMSTERDAM, 9 SEPT. Een Amsterdamse letselschade-advocaat wil begin volgend jaar op Internet een lijst publiceren met de namen van artsen en ziekenhuizen die vaker dan gemiddeld fouten maken. De Orde van Medisch Specialisten spreekt van “een publiek tribunaal”.

De advocaat, G. Engelgeer, wil de lijst baseren op de ervaringen van mensen die op enig moment in de afgelopen twintig jaar te maken hebben gekregen met een 'complicatie', volgens de advocaat vaak het eufemisme voor een niet toegegeven medische fout. Vanaf vrijdag kunnen zij deze ervaringen kwijt bij Engelgeer via de Internetpagina van de gisteren door hem opgerichte stichting Slachtoffers Medische Fouten (www.medischefouten.org).

Om 'loze meldingen' te voorkomen wil Engelgeer, voorafgaand aan publicatie op Internet, bij de ziekenhuizen nagaan of de klagers daar daadwerkelijk zijn behandeld en of de behandeling inderdaad “niet succesvol” is afgesloten. “Maar als we niet binnen dertig dagen een reactie krijgen, gaan we uit van de juistheid van het gegeven”, aldus Engelgeer.

Voorzitter F. Sanders van de Orde van Medisch Specialisten noemt het “ronduit verwerpelijk” dat artsen in het openbaar zullen worden beschuldigd zonder dat een juridische instantie de zaak heeft onderzocht. “Dat brengt onnoemelijk veel schade toe aan de individuele arts, schade die niet meer terug te draaien is. Ik betwijfel zeer of dit bijdraagt aan de verbetering van de zorg.” Hij kan nog niet zeggen of de Orde actie zal ondernemen tegen het initiatief.

Ziekenhuizen houden registraties bij van fouten, ongevallen en 'near accidents'. De resultaten moeten worden opgenomen in het jaarverslag, maar niet alle ziekenhuizen doen dat. Volgens Engelgeer moeten patiënten kunnen beschikken over deze informatie om een verantwoorde keus te kunnen maken voor een arts of ziekenhuis. Sanders meent dat patiënten door verzekeraars en ziekenhuizen afdoende worden beschermd tegen artsen die veel fouten maken.

Volgens onderzoek van de universiteit van Groningen lijden naar schatting 25.000 mensen per jaar schade door vermijdbare medische fouten. Zij kunnen met hun klachten terecht bij de klachtencommissies van ziekenhuizen, de medische tuchtcolleges, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter. De Geschillencommissie Ziekenhuizen, die uitspraken doet over schade tot maximaal 7.500 gulden, behandelde het afgelopen jaar 27 klachten, waarvan vijftien geheel of gedeeltelijk gegrond werden verklaard. De klachtencommissies van ziekenhuizen ontvangen volgens Sanders tweehonderd à driehonderd klachten per jaar.

Engelgeer zegt te streven naar een 'mentaliteitsverandering' bij de medische stand. “Ze moeten niet meer zeggen: “Er was een complicatie, niets aan te doen, maar: Er is iets fout gaan, dat moet onderzocht worden.”