Faber: BSE-vlees mogelijk in handel

DEN HAAG, 9 SEPT. De gegevens over de bloedlijn van de met BSE besmette koe Candy Can Be uit Vriescheloo zijn niet volledig te traceren. Er bestaat nog onduidelijkheid over de moeder en één van de zusters van de koe. Ook ontbreken de slachtgegevens van negen op het Groningse bedrijf gehouden runderkalveren. Daarom is niet te achterhalen of er met BSE besmette runderen op de consumentenmarkt zijn gekomen.

Dat schrijft staatssecretaris G. Faber (Landbouw) in een tussenrapportage aan de Tweede Kamer over de BSE-uitbraak in het Groningse plaatsje eind augustus. Volgens haar is het echter onwaarschijnlijk dat er risico's voor de volksgezondheid bestaan.

De moeder van Candy Can Be is in mei van dit jaar “voor de slacht” verkocht, maar “(nog) niet afgemeld via een slachthuis”. Van één van de zusters van de BSE-koe is niet te achterhalen waar zij terecht is gekomen, omdat het huidige strenge identificatie en registratiesysteem (I&R) voor runderen en kalveren toen nog niet van kracht was. Pas in oktober 1992 werd het huidige I&R-systeem ingesteld. Het is daarom moeilijk te achterhalen wat er met vee gebeurd is dat voor die tijd is vervoerd. Sinds 1 oktober 1992 dragen alle runderen een geel oormerk waarop een nummer staat. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) voert een zogenaamde dubbele registratie uit: zowel de afmelding op het bedrijf als de aanmelding op een ander bedrijf moeten worden doorgegeven.

De negen runderen waarvan de I&R-gegevens niet meer zijn te achterhalen, zijn wel door de boer uit Vriescheloo afgemeld, maar in een later stadium 'kwijtgeraakt' door nalatigheid van anderen. Boeren die nalatig zijn bij het doorgeven van de I&R-gegevens riskeren een boete of een korting op de scahdevergoeding die zij eventueel oplopen ten gevolge van dierziekten. Bij de varkenspest bleek een groot deel van de boeren de administratie niet helemaal op orde te hebben, hetgeen hen een strafkorting van 35 procent opleverde.

Onderzoeksinstituut ID-DLO stelt nog vast of onder de 89 dieren tellende veestapel van de veehouderij uit Vriescheloo nog meer BSE-gevallen zitten. Faber verwacht de resultaten van dat onderzoek volgende week te krijgen.