Deviezenvoorraad 200 miljoen lager

AMSTERDAM, 9 SEPT. De ontwikkeling van de geldmarkttarieven werd de afgelopen weken voor een belangrijk deel bepaald door de onrust op de internationale financiële markten. De Nederlandse kapitaalmarktrente, die toen als gevolg van de geldstroom van vluchtkapitaal naar Amerika en Europa fors daalde, trok ook de geldmarkttarieven mee naar beneden. Op het rentefront was het deze week rustig. Wel blijft de financiële crisis enigszins zichtbaar in de Weekstaat.

De post 'waarderingsverschillen goud en deviezen' laat een afname van bijna 200 miljoen gulden zien. Dit is het gevolg van de daling van de koers van de Amerikaanse dollar in de afgelopen week. Nu de financiële crisis zich heeft uitgebreid naar Latijns Amerika, neemt bij beleggers de vrees toe dat ook de Amerikaanse economie niet zonder (extra) kleerscheuren aan de crisis zal ontkomen.

Deze ontwikkeling gaf een deuk aan de status van de dollar als veilige haven, waardoor deze in waarde daalde. Deze week daalde de koers van de dollar overigens nog verder nadat de president van de Amerikaanse centrale bank, Greenspan, liet doorschemeren dat, als gevolg van de consequenties van de financiële crisis, de kansen op een Amerikaanse renteverlaging toe beginnen te nemen.

Na aftrek van de waardeverschillen blijkt de deviezenvooraad met ruim 200 miljoen gulden te zijn afgenomen. Dit had een beleidsmatige oorzaak. Al langere tijd is het DNB-beleid om de omvang van de deviezenreserve te reduceren. Deze week gebeurde dit doordat DNB guldens ter waarde van ruim 200 miljoen gulden 'overnam' van andere Europese centrale banken die deze onder meer ontvingen uit hoofde van betalingen door de Europese Unie. Daar de Nederlandse banken uiteindelijk de guldens hebben overgemaakt naar de DNB, ging van deze transactie een geldmarktverkrappende werking uit. De deviezenvoorraad is gedurende dit jaar al afgenomen met bijna 5 miljard gulden, grotendeels het gevolg van de beleidsmatige afbouw van de deviezenvoorraad.

Naast de verkrappende valutatransactie van DNB, werd de geldmarkt verkrapt door een lagere speciale belening (663 miljoen gulden). De door DNB geïnitieerde verkrapping van de markt, had als doel de overreserves op de kasreserverekening af te romen.

Gebruikelijk is dat na de opbouw van forse overreserves aan het begin van een kasreserveperiode, deze daarna weer geleidelijk worden afgebouwd.

Bron: ING Economisch Bureau