Den Haag boekt al geld annexatie in

DEN HAAG, 9 SEPT. De stad Den Haag heeft voor het eerst in jaren weer een sluitende begroting gepresenteerd. Daarin houdt de stad al rekening met opbrengsten die een gebiedsuitbreiding moeten opleveren. Daarover nemen de Provinciale Staten evenwel pas in november een besluit.

De afgelopen jaren heeft Den Haag onder curatele van het rijk gestaan. De tekorten liepen uiteindelijk opliepen tot 1,1 miljard gulden, waardoor weinig tot geen investeringen gedaan konden worden. Het rijk heeft de schuld nu voorgefinancierd en wil de stad wil de komende jaren forse investeringen doen. Daarbij heeft het bestrijden van werkloosheid en het creëren van werkgelegenheid volgens het college de hoogste prioriteit.

Het is volgens het college noodzakelijk dat er een structurele oplossing komt voor de ruimtenood van de stad. Gedeputeerde Staten heeft een voorstel gedaan om de bouwlocaties Ypenburg en Leidschenveen alsmede enkele stukken van omliggende gemeenten aan Den Haag toe te voegen. Dit zou de stad op termijn jaarlijks dertig miljoen gulden moeten opleveren. Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen hierover op 18 november een besluit.

In de begroting voor de periode tot het jaar 2002 heeft Den Haag al bedragen ingeboekt die de gebiedsuitbreiding moeten opleveren. In 1999 wordt uitgegaan van een opbrengst van 15 miljoen gulden.

Het college gaat er voor de komende tien jaar van uit dat de grenscorrecties een bedrag van tussen 400 miljoen en 1,1 miljard gulden gaan opleveren.

De burgemeester van de Haagse randgemeente Voorburg, M. van Haersma Buma, vindt het “vrij voorbarig” van Den Haag om al op voorhand rekening te houden met het besluit van de provincie.

“Bovendien houdt Den Haag er geen rekening mee dat er op Ypenburg en Leidschenveen nog nauwelijks mensen wonen die belasting betalen. En er zal, als het doorgaat, ook nog een bedrag aan schadeloosstelling moeten worden betaald. Dan komt Den Haag uiteindelijk op een veel lager bedrag aan opbrengsten uit”, waarschuwt hij.