Correcties & aanvullingen

Vluchtelingenverdrag

De nieuwsanalyse Commotie om vluchtelingenwet (in de krant van zaterdag 5 september, pagina 2) was gebaseerd op een naar later bleek onvolledige versie van de daarin besproken strategienotitie over asiel- en migratiebeleid van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie. In het laatste deel van deze notitie wordt, anders dan bericht, het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties wel degelijk ter discussie gesteld. De notitie is gepubliceerd door GroenLinks op zijn Internetsite 'http://www.groenlinks.nl' (zie verwijzing in deelrubriek Nieuws)

American Pie

In de twaalfde aflevering van de serie Historische Hits (in de krant van zaterdag 5 september, pagina 32) werd in de passages over 'American Pie' de naam van de uitvoerende artiest verkeerd gespeld. Hij heet Don McLean, en niet Don McClean.