Clinton mag rapport Starr niet vooraf zien

WASHINGTON, 9 SEPT. Kenneth Starr, de onafhankelijke aanklager die een onderzoek instelt naar president Clinton, weigert het Witte Huis inzage in zijn bevindingen te geven voor hij rapport uitbrengt aan het Congres. De advocaat van Clinton had hem inzage vooraf gevraagd.

Niet bekend

Clintons advocaat, David Kendall, had Starr per brief gevraagd het rapport een week eerder dan het Congres te mogen lezen. Dat zou hem in staat stellen een tegenrapport op te stellen. Maar Starr schreef gisteren terug: “Het is aan het Congres, het lichaam dat de macht van impeachment heeft, om te besluiten of, en wanneer, dergelijke informatie aan uw cliënt verstrekt moet worden.”

Vandaag zullen Republikeinse en Democratische leiders van het Huis van Afgevaardigden bespreken hoe ze het rapport zullen aanpakken en hoeveel ervan openbaar gemaakt zal worden. De commissie van justitie van het Huis zal in eerste instantie moeten beslissen of de bevindingen van Starr een nader onderzoek rechtvaardigen en mogelijk impeachment, een procedure die tot afzetting kan leiden.

Als grond voor impeachment noemt de wet behalve verraad en omkoping ook het niet duidelijk omschreven begrip 'high crimes and misdemeanors'. Als het volledige Huis van Afgevaardigden voor impeachment stemt, volgt een soort rechtszaak in de Senaat, waarin tot afzetting besloten kan worden.

Een nieuwe tegenslag voor president Clinton was gisteren dat minister van Justitie Janet Reno heeft besloten een nieuw onderzoek van negentig dagen in te stellen naar de inzameling van campagnegelden voor de verkiezingen van 1996. Het onderzoek, dat kan leiden tot de aanstelling van een nieuwe onafhankelijke aanklager, moet duidelijk maken of Clinton en het Witte Huis de regels voor financiering van campagnespotjes hebben overtreden.

Democratische politici blijven zich ondertussen van Clinton distantiëren. De Democratische senator Barbara Boxer uit Californië, wier dochter getrouwd is met een broer van Hillary Clinton, noemde zijn verhouding met Monica Lewinsky gisteren in de senaat 'onverdedigbaar' en 'immoreel'. Bij een bezoek van de president aan een school in Maryland waren enkele Congresleden uit dat district opvallend afwezig. Langs de weg stonden mensen met borden met teksten als 'Treedt af' en 'Leugenaar'.