'Burgervrede niet te koop'; Parlement kraakt steun aan Corsica

PARIJS, 9 SEPT. Uitgebreide economische steun aan Corsica heeft niets opgeleverd. Ieder jaar verdwijnt één miljard gulden aan vergeefse hulp voor het Middellandse Zee-eiland, dat economisch achterblijft bij de rest van Frankrijk.

Dat is de conclusie van een parlementair onderzoek dat vandaag aan premier Jospin is overhandigd. Het rapport van de commissie onder leiding van het Kamerlid Jean Glavany (Parti Socialiste) bevestigt de ergste vermoedens die al sinds jaar en dag de ronde deden. Ook Europese subsidies, variërend van zuivel tot steun aan achtergestelde regio's, hebben nooit het gewenste effect gesorteerd.

De Commissie doet een beroep op de regering voorgoed een eind te maken aan het idee dat 'burgervrede te koop' is. Terroristische bewegingen, die nauwelijks nog afscheiding van Frankrijk eisen maar erkenning van 'de Corsicaanse specificiteit en taal', hebben door geweldscampagnes steeds weer nieuwe financiële tegemoetkomingen weten los te krijgen in Parijs.

Het is in het belang van Corsica en heel Frankrijk dat de gewone wet wordt gehandhaafd, aldus de commissie. Daarvoor te zorgen is “een uitdaging aan de democratie die de hele Franse staat aangaat.”

De commissie kon met een hard rapport komen omdat de regering-Jospin radicaal een einde wil maken aan de uitzondering op de rechtsstaat die Corsica kenmerkt. Sinds de moord op 6 februari op de hoogste Franse ambtenaar op het eiland, prefect Claude Erignac, hebben justitie, politie en belastingdienst opdracht niemand meer te sparen. Verschillende hoge functionarissen op Corsica zijn vervangen door mensen zonder banden met de lokale machtsstructuren.

In 1993 kreeg de conservatieve Franse regering Corsica op de lijst voor het zwaarste Europese regionale steunprogramma. Volgens de commissie “zou Corsica volgens de geldende regels daar niet op thuishoren”. Per Corsicaanse burger geeft de Europese Unie 300 gulden per jaar aan steun, terwijl het gemiddelde voor heel Frankrijk 25 gulden is, en voor het overzeese gebiedsdeel Guadeloupe 160 gulden. De door werkloosheid getroffen streek rond Valenciennes in Noord-Frankrijk en de overzeese gebiedsdelen zouden meer aanspraak op een voorrangsbehandeling maken.

Corsica heeft ook de grootste ambtenarendichtheid van het land: 39 per 1000 burgers, tegen 30 in de rest van Frankrijk. Alleen dat kost al tegen de 200 miljoen gulden per jaar. Daarnaast wordt nog eens één miljard aan het eiland gegund in de vorm van allerlei vormen van belastingverlaging, bijzondere opbouwkredieten (die zelden worden terugbetaald) en een uitkering ter bevordering van de 'territoriale continuïteit'.

Alles onder de vlag van de gelijkberechtiging binnen de Republiek tussen eiland en vasteland.