Borst studeert op regeringsbureau voor teelt cannabis

DEN HAAG, 9 SEP. Minister Borst (Volksgezondheid) wil een 'regeringsbureau' oprichten dat toeziet op de teelt van cannabis om op die manier de legale produktie van cannabis in Nederland mogelijk te maken. De cannabis is nodig voor onderzoek naar de mogelijke medicinale werking van marihuana. De onderzoekers moeten de cannabis nu uit de Verenigde Staten of Groot-Brittannië halen omdat deze hier niet gekweekt mag worden. De Kamer is verdeeld over het plan.

De Tweede Kamer wil wel dat Borst (Volksgezondheid) vaart zet achter het onderzoek naar mogelijke medicinale werking van marihuana. Gisteren zegde Borst in de Tweede Kamer toe spoedig vergunning te verlenen voor de aanschaf van de marihuana voor drie projecten die zijn aangemeld. Het gaat daarbij om onderzoek naar de geneeskundige werking bij patiënten met onder meer kanker en multiple sclerose.

De Gezondheidsraad kwam eerder tot de conclusie dat geneeskundige werking van maihuana tot nu toe niet is aangetoond en adviseerde verder onderzoek. De medicinale werking van de werkzame stof in de cannabis, THC, is wel aangetoond en de stof is dan ook al als geneesmiddel geregistreerd. Kanker- en ms-patiënten menen echter dat onder meer het roken of inhaleren van marihuana beter werkt dan het enkele gebruik van THC.

Om snel met het onderzoek te kunnen beginnen mag de cannabis uit de Verenigde Staten of uit Groot-Brittannië worden betrokken. Borst wenst echter ook een 'regeringsbureau' voor cannabis. Zo'n bureau is volgens het verdrag van de Verenigde Naties vereist. Het 'regeringsbureau' geeft vergunning voor de verbouw van cannabis en ziet er op toe dat de hele oogst bij haar wordt afgeleverd. Het heeft ook het alleenrecht op de handel van de cannabis en de daarvan gemaakte produkten. Borst hoopt nog deze maand een notitie over zo'n 'regeringsbureau' aan de ministerraad te kunnen voorleggen.

Kamerlid Van Blerck (VVD) vindt de haast die Borst met het bureau aan de dag legt 'voorbarig'. Ze wil eerst de resultaten afwachten van het onderzoek. Het bureau kan wel worden opgericht als die werking aangetoond is, zo meent Van Blerck. Het CDA wijst het 'regeringsbureau' volledig van de hand. Het Kamerlid Van de Camp vreest voor grensvervaging tussen het gebruik van cannabis als genees- en als genotmiddel. D66, PvdA en GroenLinks bepleitten een snelle oprichting van het bureau.