Belastingdienst verliest geding tegen Pearle

UTRECHT, 9 SEPT. Pearle Opticiens hoeft de reclamecampagne voor 'belastingvrije' brillen niet te staken. Dat heeft de president van de Utrechtse rechtbank vanochtend bepaald in kort geding dat was aangespannen door de Belastingdienst. Die had geëist dat Pearle onmiddellijk zou ophouden met de spots, omdat spot en motto te veel lijken op de Postbus 51-reclame van de Belastingdienst. De president deed direct uitspraak en motiveerde die met te zeggen dat er louter sprake is van parodie. Bovendien wordt het imago van de Belastingdienst geen schade toegebracht.

Landsadvocaat mr. M. Wallheimer had eerder betoogd dat er wel sprake is van schade aan dat imago. Hij eiste een dwangsom van 200.000 gulden voor elke overtreding van het eventuele verbod. Voorts zou de onderneming gedurende drie dagen een rectificatie moeten plaatsen van ten minste vijftig seconden in alle reclameblokken, waarin de gewraakte reclame is verschenen. Ook zou al het ondersteunende materiaal uit de winkels worden verwijderd. Hierop werd een dwangsom van 100.000 gulden per overtreding geëist.

Volgens de Belastingdienst is er sprake van 'onrechtmatige navolging', waardoor bij het publiek verwarring ontstaat. Sinds augustus maakt Pearle reclame voor brillen met een korting ter hoogte van het BTW-bedrag. Dat gaat gepaard met tv-reclame die grote gelijkenis vertoont met de Postbus 51-spotjes van de Belastingdienst. Ook het motto van Pearle (“Leuker kunnen we het niet maken. Wel goedkoper.”) lijkt te veel op de slagzin van de fiscus (“Leuker kunnen we het niet maken. Wel gemakkelijker.”).

Advocaat Wallheimer wees erop dat de slagzin, waarmee de Belastingdienst sinds zes jaar adverteert, is gedeponeerd bij het Benelux-merkenregister. Ook het gebruik van de bekende blauwe envelop in de commercial stuit op bezwaren van de fiscus. Deze envelop is eveneens gedeponeerd bij het merkenregister.

De reclame is bovendien misleidend, aldus Wallheimer, omdat de campagne gevoerd wordt onder de titel 'belastingvrije weken'. Het geheel doet daardoor afbreuk aan de geloofwaardigheid van de Belastingdienst. De dienst staat nu bekend wegens haar goede dienstverlening en juiste voorlichting. Door de spotjes van Pearle zullen de onderscheidingstekens van de Belastingdienst worden geassocieerd met dubieuze adviezen, aldus Wallheimer.

De advocaten van beide partijen hadden maandag overeenstemming bereikt over een schikking, maar bij de schriftelijke bevestiging bleek dat Pearle toch een andere uitleg aan het akkoord gaf, waarmee de Belastingdienst niet kon instemmen.

Namens Pearle Opticiens zei mr. S. Vlaar dat het gaat om “een milde parodie”. Het is in zijn ogen toegestaan “aan te haken” bij de ideeën van anderen. “Imitatie is de bron van economische en culturele vooruitgang”, zo betoogde de verdediger van Pearle.