'Aanpakken van doping in Tour was geen toeval'

PARIJS, 9 SEPT. “Het was geen toeval dat de justitie het dopinggebruik in de Tour de France hard heeft aangepakt. De regering had besloten de koe bij de hoorns te vatten. Alles wat aan het licht is gekomen, en nog veel meer, was allang bekend voor wie het wilde weten.”

Dat zegt een van Frankrijks grootste dopingkenners, prof. Jean-Paul Escande. Hij werd gisteren door de regering benoemd als mede-voorzitter van een medische commissie die binnen een maand advies moet uitbrengen over de beste aanpak van het probleem. Voor half november heeft de minister van sportzaken Marie-George Buffet een wetsontwerp beloofd om de doping in de sport te bestrijden.

Volgens Escande, vanmorgen in France Soir, is het niet terecht dat nu de wielerploeg van Festina als zondebok fungeert. Het gebruik is zo wijdverbreid in alle sporten dat een volstrekt ander beleid nodig is. In tegenstelling tot wat wordt beweerd zijn ook de modernste dopingsoorten medisch wel degelijk te achterhalen. Daarvoor is alleen een veel striktere medische begeleiding en controle, én controle van de betrokken arts nodig, aldus Escande.

“Iedere winnaar van de honderd meter hardlopen, die door de dopingcontrole komt, is een belediging van de medische wetenschap”, zegt de medicus, die ook afrekent met de gedachte dat het voetbal nog niet of minder door dopingproblemen wordt geraakt. “Het is een grap om te zeggen dat EPO alleen voor wielrenners handig is. EPO, en groeihormonen in iets mindere mate, kunnen voor alle sporten van pas komen. Het is absurd te doen alsof dat voor voetbal niet geldt. Integendeel!”

Escande stelt dat we aan de vooravond staan van vergaande verruiming van de medische mogelijkheden de menselijke prestaties te beïnvloeden. “Een honderd meter in vijf seconden komt binnen bereik.” Dat geeft aanleiding snel ingrijpende maatregelen te nemen. Voor Frankrijk stelt zijn commissie zich als streefdatum de wielerklassieker Parijs-Roubaix van april 1999: “Dan weten we of het gelukt is werkelijk iets te veranderen of niet. Als we daar niet klaar voor zijn, dan zijn we ook het niet voor de Tour de France 1999.”

Minister Buffet wil de sportgeneeskunde “in staat stellen onafhankelijk te opereren en zijn verantwoordelijkheid te nemen”.

    • Marc Chavannes