Winst OPG groeit, omzet op 'oude' peil

AMSTERDAM, 8 SEPT. Geneesmiddelengroothandel OPG Groep heeft het afgelopen boekjaar een nettowinst behaald van 67,5 miljoen gulden, 7 procent meer dan in een jaar eerder. De omzet steeg met ruim 5 procent, van 2,47 miljard gulden naar 2,6 miljard. De omzet is daarmee weer op een 'normaal' peil. Vorig boekjaar was sprake van een daling door de invoering van de Wet Geneesmiddelenprijzen, die de prijzen van en marges op farmaceutica drukte.

OPG-voorzitter mr. drs. J.M.J. Blom zei in zijn toelichting op de cijfers vanochtend te rekenen op 6 procent marktgroei per jaar. Hij toonde zich optimistisch over de autonome groei van het bedrijf.

OPG heeft twee jaar geleden 'drastisch het roer omgegooid'. Het bedrijf is vrijwel volledig teruggekeerd naar de activiteiten waar het al bijna honderd jaar mee bezig is, groothandel en distributie. Met de productie van generieke geneesmiddelen - medicijnen gebaseerd op producten waarop het octrooi is verlopen - bemoeit het zich steeds minder. In mei verkocht OPG in dat kader haar fabriek Pharmachemie. Op dit bedrijf in Haarlem, overgenomen door het Israelische Teva, behaalde OPG een boekwinst van 130 miljoen gulden. Dat bedrag zal OPG investeren in internationalisering; binnen de Europese Unie ziet het bedrijf om naar overnamekandidaten.

Daarnaast wil OPG meer apotheken kopen, om haar positie op de Nederlandse markt te verzekeren. Nu al bezit de onderneming al 29 apotheken. Dat moeten er volgens Blom de komende jaren veertig tot vijftig worden, zodat hij kan inspelen op veranderingen in de verkoop van geneesmiddelen.

OPG heeft gedurende het verslagjaar gesneden in zijn kostenstructuur. Door vorming van één nationaal distributiepunt is de voorraad verminderd, wat het benodigde werkkapitaal en de rentekosten heeft verlaagd. In dat distributiepunt liggen nu alleen nog geneesmiddelen met een hoge omloopsnelheid.

OPG heeft zijn belang in de productie van generieke geneesmiddelen teruggebracht als gevolg van het grote aantal fusies in de farmaceutische industrie. Omdat onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen duur is en aanzienlijke risico's met zich meebrengt, heeft een aantal toonaangevende fabrikanten de laatste jaren besloten de krachten te bundelen. OPG is daardoor verhoudingsgewijs een zo kleine speler geworden dat de leiding een behoorlijke rol op de wereldmarkt niet haalbaar acht.