Van Heek-Tweka maakt weer winst

Van Heek-Tweka (lingerie, sport- en badkleding) heeft over het boekjaar 1997-1998 een nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van circa 3 miljoen gulden. Eerder verwachtte het bedrijf 2 miljoen gulden winst te maken. Over het vorige verslagjaar leed Van Heek nog een verlies van 0,9 miljoen gulden.

De winst is voornamelijk te danken aan de lagere kosten en verhoogde doelmatigheid door samenvoeging van Tweka Wings (voorheen Braat Beheer) en L. ten Cate. Voor het boekjaar 1998-1999 verwacht het bedrijf “een belangrijk hogere” winst.

Verder verwacht van Heek-Tweka binnenkort te fuseren met Iduna, producent van ondergoed en zwemkleding. Dat moet gebeuren door een aandelenruil.

Iduna verwacht de eerder uitgesproken winstgroei niet te realiseren. Het bedrijf voorziet nu een nettoresultaat dat “in lijn ligt” met dat van het vorige verslagjaar.