Van der Ploeg (3)

Staatssecretaris Van der Ploeg opperde een gedachte die het overdenken waard is. Door subsidiëring van elitaire kunstuitingen, zoals klassieke muziekuitvoeringen, te reduceren en het overschietende bedrag over te hevelen naar volkse muziek, zoals popconcerten, zal de daardoor optredende prijsverhoging van elitaire kunst ertoe leiden dat de minder gefortuneerde delen van onze samenleving op doeltreffende wijze weerhouden worden daarvan kennis te nemen. Zo worden ze verwezen naar die kunstuitingen waar zij blijkens de staatssecretaris bij thuis horen.

Stellig zal Van der Ploeg dan ook met zeer grote ergernis kennis hebben genomen van de recente aanschaf van Mondriaans werk, omdat hij snel uitgerekend zal hebben dat de kleine schare die zich aan dit werk zal komen vergapen per persoon van staatswege gesubsidieerd zal worden met een bedrag van vele duizenden guldens.

    • Prof.C.De Jager