Van der Ploeg (2)

Tien stellingen tegen Rick van der Ploeg.

1. Subsidie is bedoeld voor zaken van waarde die zonder steun niet kunnen overleven. 2. Goede kunst zal altijd elitair zijn in die zin dat men moeite moet doen om haar betekenis te vatten - er zou dan ook eens een einde moeten komen aan het pejoratief gebruik van het begrip elitair. 3. Minder subsidie voor elitaire kunst maakt die kunst elitairder doordat de financiële drempel hoger wordt. 4. Hoger opgeleiden kunnen uit alle lagen van de bevolking afkomstig zijn.

5.Een zeer groot deel van de podiumkunsten is al mede afhankelijk van sponsoring. 6. De kunstenaar dient zich bezig te houden met de optimale formulering van zijn ideeën, niet met de verkoop ervan. 7. Niet hoewel maar omdat de reproduceerbaarheid van de podiumkunsten relatief gering is worden ze gesubsidieerd. 8. In een vergrijzende samenleving is het de vraag of meer aandacht voor jongerencultuur de juiste weg is.

9. Ook het 19de-eeuwse concertpubliek hoorde buiten de zaal heel andere muziek dan er in.

10. In onze tijd, waar meer dan ooit de neiging bestaat wijsheid te verwarren met kennis, en kennis met informatie, is een nieuwe vorm van provincialisme aan het ontstaan die wellicht een nieuwe naam verdient. Een provincialisme, niet in de ruimte, maar in de tijd.

    • J.W.Van der Ham