Universiteiten willen stoppen met 'bollebozenbeurs'

EINDHOVEN, 8 SEPT. De drie technische universiteiten in Eindhoven, Delft en Enschede zijn van plan om volgend jaar de zogeheten bollebozenbeurzen voor technische studies af te schaffen. Reden daarvoor is dat het aantal studenten aanzienlijk is toegenomen als gevolg van het verbeterde imago van de studies. Eind deze maand wordt een definitief besluit verwacht.

Vorig studiejaar besloten de drie technische universiteiten studiebeurzen te verstrekken aan extra getalenteerde en gemotiveerde eerstejaarsstudenten in technische studies als bijvoorbeeld elektrotechniek en technische informatica. De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van 5.000 gulden. De beurzen worden betaald door bedrijven en universiteiten samen - alleen in Eindhoven betalen bedrijven de beurzen volledig.

Met de beurzen willen de drie universiteiten de keuze van VWO'ers voor technische studies bevorderen. Vanwege de sterk bekorte studiefinancieringsduur en het vereiste straffe studietempo schrikken aankomend studenten terug voor een als zwaar bekendstaande bètastudie, zo was de redenering. Een financiële tegemoetkoming zou deze twijfelaars alsnog over de streep trekken. Ook wilden de universiteiten een politiek signaal afgeven. Wanneer de arbeidsmarkt kampt met een groot tekort aan technici, dan is het de taak van de overheid, vinden de universiteiten, om technische studies aantrekkelijker te maken.

De Eindhovense universiteit die vorig jaar veertig eerstejaars en dit jaar nog eens tachtig studenten voorzag van de bollebozenbeurs, denkt “hoogstwaarschijnlijk” met de beurzen te stoppen, aldus woordvoerder P. van Dam. “Want de opzet is geslaagd”. Zo is net als bij de andere twee technische universiteiten de instroom van eerstejaars toegenomen, in Eindhoven met negen procent vorig jaar en dit jaar waarschijnlijk tien procent. Daarnaast staat het tekort aan bèta's op de arbeidsmarkt inmiddels hoog op de politieke agenda, aldus Van Dam.

Ook de Universiteit Twente die vorig jaar en dit jaar 150 beurzen uitreikte, is van plan met de beurs te stoppen. Wel blijft een 'garantiebeurs' op die universiteit bestaan, die eerstejaars de mogelijkheid geeft binnen vijf maanden van studie te wisselen zonder dat dat een studieschuld oplevert. De universiteit Delft, die de laatste twee jaar ongeveer 200 studenten een beurs gaf, twijfelt nog. De universiteit wil de evaluatie eind september afwachten, zegt een woordvoerder.