Russische strop voorzien; ABN Amro: groei winst blijft intact

AMSTERDAM, 8 SEPT. ABN Amro houdt rekening met extra verliezen op onder meer haar handel in Russische effecten, maar de bank ziet geen aanleiding haar verwachting van een hogere winst in het tweede halfjaar af te zwakken.

Dat heeft een woordvoerder van de bank vanochtend gezegd. In tegenstelling tot verschillende grote buitenlandse banken en financiële handelshuizen geeft ABN Amro geen cijfermatige taxatie van de invloed van de Russische crisis op haar resultaten.

“Het is zinloos om nu bedragen te noemen omdat niemand weet hoe de verschillende risico's zich vertalen in de winst- en verliesrekening van de bank.”

ABN Amro verwacht op dit moment geen extra voorzieningen nodig te hebben. De bank heeft nog minder dan de helft van een voorziening voor Aziatische probleemklanten van 530 miljoen gulden beschikbaar, plus de reguliere voorziening voor kredietrisisco's van mogelijk 600 miljoen gulden in het tweede halfjaar.

De risico's die de bank loopt vallen grosso modo in vier segmenten uiteen. De eerste bestaat uit de leningen aan Rusland en Russische debiteuren. Daarbij gaat het volgens de bank per eind juni, toen het eerste halfjaar werd afgesloten, om een bedrag van 100 miljoen gulden. Dit bedrag is het saldo van de naar risicograad gewogen kredieten en de daarop inmiddels al in mindering gebrachte voorzieningen voor wanbetaling.

Verder heeft ABN Amro voor een nominaal bedrag van “een paar honderd” miljoen dollar termijncontracten met Russische banken afgesloten. Gezien de feitelijke sluiting van de valutamarkt in Rusland is het de vraag of deze banken de dollars hebben als de termijncontracten moeten worden afgerekend. Dat kan een verlies van tientallen miljoenen opleveren.

De derde risicocategorie bestaat uit handelsfinancieringen met Russische bedrijven. Dat gaat om enkele tientallen miljoenen dollars, maar op deze kredieten zit geen enkel risisco, omdat ABN Amro bijvoorbeeld wordt betaald en afgelost met dollartegoeden die deze klanten buiten Rusland aanhouden.

Het vierde risicosegment is de eigen financiële handel in de dealingroom in Russische effecten. Daarbij staat de bank nu op verlies, maar zij wil dat niet kwantificeren, omdat deze situatie van dag tot dag verschilt. Het bedrag dat per eind augustus in de maandelijkse rapportage aan De Nederlandsche Bank is opgegeven, wil ABN Amro niet kwijt. “Wij zullen iets verliezen op Russisch papier”, aldus de woordvoerder.

Deze verliezen komen tot uiting in de inkomsten uit financiële transacties, waarin ook de resultaten uit eigen valuta- en effectenhandel elders ter wereld worden opgenomen.