Rebellen wijzen akkoord af; Zes landen tekenen bestand in Congo

VICTORIA FALLS, 8 SEPT. De zes Afrikaanse staatshoofden wier legers zijn betrokken bij de oorlog in Congo hebben vandaag in Victoria Falls, Zimbabwe, besloten tot een onmiddellijk beëindiging van de vijandelijkheden.

Dat zei de secretaris-generaal van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), Salim Ahmed Salim, vanmiddag na afloop van het vredesberaad.

De ministers van Defensie van de betrokken landen zullen zich later deze week in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, waar het hoofdkwartier van de OAE is gevestigd, nader beraden over “bijzonderheden”.

De bestandsovereenkomst werd gesloten tussen president Kabila van Congo en de leiders van Angola, Zimbabwe en Namibië - die hem steunen - aan de ene, en de staatshoofden van Rwanda en Oeganda - die de rebellen bijstaan - aan de andere kant.

De delegatie van de Congolese opstandelingen, die tijdens het beraad van de zes leiders op een zijspoor werd gezet, verliet Zimbabwe met de mededeling dat zij zich niet zullen houden aan het overeengekomen bestand. “Er komt geen staakt-het-vuren zolang president Kabila (van Congo) niet rechtstreeks met ons onderhandelt”, aldus Arthur Z'Ahidi Ngoma, de vice-president van de rebellenregering in Oost-Congo, voordat hij het conferentieoord verliet.

De rebellendelegatie, die werd geleid door Ngoma, mocht niet aan het hoofdberaad deelnemen en bracht uren door in een wachtkamer alvorens ze werd geconsulteerd. Er vond geen rechtstreeks overleg plaats tussen de rebellen en de regeringsdelegatie van president Kabila. De rebellen eisten een politieke regeling als voorwaarde voor een bestand. Aan die eis is niet voldaan.

Gisteren en eergisteren bombardeerden Angolese vliegtuigen de oostelijke rebellenstad Kalemie. Waarnemers zien hierin een krachtig signaal aan de opstandelingen dat zij geen hoofdrolspelers zijn en dat zij zich hebben neer te leggen bij de beslissing van de in Victoria Falls vergaderende staatshoofden. Hún belangen zouden de doorslag hebben gegeven bij het vredesoverleg in hotel Olifantenheuvel in Victoria Falls.

Uit de conferentiezaal, waar president Frederick Chiluba van het neutrale Zambia het beraad van de zes leiders voorzat, klonken vanmorgen optimistische geluiden. Theo Ben Gurirab, de minister van Buitenlandse Zaken van Namibië, een van Kabila's bondgenoten in de strijd tegen de rebellen, liet in een pauze van de besprekingen weten dat de Congolese opstandelingen akkoord gingen met een staakt-het-vuren en met bevriezing van troepenbewegingen in Congo. Gurirab sprak van een 'doorbraak'.

Enkele uren later verliet de rebellendelegatie Victoria Falls. Een lid van de delegatie, ex-minister van Buitenlandse Zaken Bizima Karaha, zei tegen de Zuid-Afrikaanse radio dat zijn strijders zich niet houden aan een bestand dat hun vertegenwoordigers niet hebben getekend. (AFP, Reuters)