Nederlanders hebben steeds kortere arbeidstijd

VOORBURG, 8 SEPT. Nederlanders werken steeds korter. In de afgelopen kwart eeuw is de arbeidstijd gemiddeld met ruim 20 procent gedaald. Dat is aanzienlijk meer dan in andere landen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Amerikanen gingen in het midden van de jaren tachtig na een periode van arbeidsduurverkorting weer langer werken als gevolg van economische groei.

Tien jaar later gebeurde dat ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Japan, terwijl de tendens naar minder werken in Duitsland en Italië duidelijk afvlakte.

De forse vermindering van de arbeidstijd in Nederland heeft vooral te maken met de opkomst van deeltijdarbeid. Het aantal vrouwen dat in deeltijd werkt is in de afgelopen 25 jaar door de arbeidsparticipatie drastisch toegenomen. Daar komt bij dat het aantal mannen met een deeltijdbaan in Nederland sneller groeit dan elders.

De naar verhouding snelle daling van de werkloosheid in Nederland is volgens het CBS waarschijnlijk mede te danken aan de populariteit van deeltijdwerk. De hoeveelheid vrije tijd en onbetaalde productie is door die ontwikkeling hoog.

De relatieve welvaart in Nederland zou volgens het CBS dan ook wel eens groter kunnen zijn dan de ranglijst van de Europese Unie suggereert. Op die lijst staat Nederland zesde.