NAVO wil 8 F-16's voor inzet in Kosovo

DEN HAAG, 8 SEPT. De NAVO heeft Nederland informeel gevraagd acht F-16's en een tankervliegtuig beschikbaar te stellen voor het geval besloten wordt militaire middelen in te zetten om een einde te maken aan het gewapende conflict in Kosovo.

Het kabinet is in principe bereid een mogelijk formeel NAVO-verzoek te steunen. Dat heeft minister van Defensie De Grave, mede namens zijn collega's Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herkens (Ontwikkelingssamenwerking ) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Nederland had zich in een eerder stadium al uitgesproken voor een eventueel militair ingrijpen in Kosovo om de vrede daar te herstellen. De NAVO ontwikkelde daarvoor een drietal opties: de inzet van luchtwapens boven Klein-Joegoslavië, de inzet van grondtroepen in Kosovo zelf om vluchtelingen te begeleiden en een zogenoemde preventieve stationering van eenheden in de aan Kosovo grenzende gebieden Albanië en Macedonië. “De NAVO heeft, in afwachting van politieke besluiten, de bondgenoten informeel gepolst met de vraag of zij in staat zijn in de planning voor deze optie (de luchtwapenvariant, red.) aangenomen bijdrage te leveren”, zo schrijft De Grave in zijn brief. Vooralsnog is niet duidelijk waar de F-16's eventueel voor ingezet zullen gaan worden.

Politieke besluiten over een daadwerkelijke Nederlandse deelname aan een NAVO-actie in Kosovo zijn “vanzelfsprekend pas aan de orde als (...) de landen formeel om een bijdrage wordt gevraagd”. Dan ook zal de Kamer zich moeten buigen over de vraag of Nederland meedoet. De regeringsfracties staan niet onwelwillend tegenover de stellingname van het kabinet. PvdA-er G. Valk: “Ik ondersteun de bereidheid van Nederland. Ook moet serieus gekeken worden naar het versterken van de VN-vredesmacht in Macedonië en het wellicht oprichten van een dergelijke macht in Albanië.”