Misdaad-tv

Onder de kop 'Blauw licht en veel rook' beschrijft uw redacteur Japke-D. Bouma (NRC Handelsblad, 5 september) de opkomst van televisie-programma's die zich met opsporing van misdrijven bemoeien. Zij noemt het feit dat de politie dikwijls aan mijn programma meewerkt 'pikant', omdat de misdaadverslaggever “tweemaal verdacht is van het helen van gestolen vertrouwelijke politieinformatie. (...) De eerste keer werd hij ontslagen van rechtsvervolging, de tweede keer kreeg hij een boete omdat hij de FNV in verband had gebracht met een corruptie-schandaal”.

Om te beginnen ben ik nooit verdacht geweest van heling. Laat staan tweemaal, zoals uw redacteur beweert. In de eerste 'floppy-zaak' ben ik gedagvaard wegens het 'openbaar maken van gegevens die wederrechtelijk te mijner kennis waren gekomen'. Dat is juridisch heel iets anders. In die zaak ben ik bovendien 'vrijgesproken' en dus niet 'ontslagen van rechtsvervolging', wat uw redacteur schrijft en wat zij kennelijk uit een eerder en al evenzeer onjuist artikel van NRC Handelsblad van 3 januari 1996 heeft overgenomen.

In de tweede 'floppy-affaire' ben ik nooit verdacht geweest, er is nimmer een gerechtelijk vooronderzoek tegen mij geopend en ik ben ook nooit in die kwestie gehoord, laat staan als verdachte (er lag natuurlijk al een keiharde vrijspraak in de eerste zaak). Ik heb dus ook geen boete gehad. In een civiele zaak - maar dat is dus heel iets anders - die door de FNV tegen mij was aangespannen ben ik inderdaad veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding in verband met een zogenaamde 'promo' (een korte aankondiging die verwijst naar een later uit te zenden programma), die te kort door de bocht was.

In het foto-bijschrift stelt u tenslotte nog dat ik met twee 'valse' paspoorten heb aangetoond dat iemand zich voor 100 gulden een nieuwe identiteit kan aanmeten. Het punt was nu juist dat het hier geen valse paspoorten betrof. Het ging om echte, door de staat zelf uitgegeven paspoorten met een correcte foto, maar met een gefingeerde naam, waarmee de bezitter probleemloos door elke controle kwam.

    • Peter R. de Vries