Kroaten dreigen boycot in Bosnië

SARAJEVO, 8 SEPT. De belangrijkste partij van de Bosnische Kroaten, de Kroatische Democratische Gemeenschap (HDZ), dreigt de Bosnische verkiezingen van 12 en 13 september te boycotten.

Het dreigement werd geuit naar aanleiding van een beslissing van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) om vijftien HDZ-kandidaten uit te sluiten. Vier kandidaten werden uitgesloten omdat de televisie van het buurland Kroatië propaganda voor hen had gemaakt; tien anderen werden uitgesloten omdat ze tijdens hun campagne gebruik hebben gemaakt van het leger. De vijftiende, de burgemeester van de stad Orašje, werd geschrapt van de kandidatenlijst wegens zijn verzet tegen de terugkeer van vluchtelingen naar zijn stad. De OVSE heeft de Kroatische televisie gewaarschuwd dat meer uitsluitingen volgen als ze niet evenveel aandacht besteedt aan Bosnisch-Kroatische kandidaten van andere partijen dan alleen de HDZ. De HDZ is de Bosnische tak van de gelijknamige partij die in Kroatië de scepter zwaait en die wordt geleid door president Tudjman.

De Bosnische Kroaten - en de Kroaten - hebben woedend op de maatregelen gereageerd. De OVSE-besluiten zijn volgens hen “zonder grond”. De Kroatische president Tudjman zei dat “zulke beslissingen en dreigementen niet te voorziene gevolgen kunnen hebben voor de verkiezingen en het hele vredesproces in Bosnië”. Het hoofd van de Kroatische televisie zei “verbijsterd” te zijn over de OVSE-besluiten. Maar de OVSE hield voet bij stuk. “De Kroaten hebben de regels herhaaldelijk gebroken. Ze zijn ook herhaaldelijk gewaarschuwd”, aldus een woordvoerder, die uitsloot dat de OVSE de beslissingen herziet. (Reuters, AFP)