'Economie van Antillen behoeft stevige impuls'

WILLEMSTAD, 8 SEPT. Als de Antilliaanse economie een stevige impuls krijgt, pak je het migratieprobleem van Antilliaanse kansloze jongeren naar Nederland bij de wortel aan.

Dat is de vaste overtuiging van staatssecretaris G. de Vries (Koninkrijkszaken).

De Vries liet zaterdag in een eerste reactie al weten niets te voelen voor een registratieplicht van jonge Antillianen tot dertig jaar die naar Nederland komen, zoals bepleit door de Amsterdamse wethouder J. van der Aa (minderhedenbeleid en jeugdzaken). De Vries is dezer dagen op de Antillen voor een kennismakingsbezoek.

In een uitgebreidere reactie zei De Vries gisteren dat de kern van het probleem de weinig opwekkende economische situatie op de Nederlandse Antillen is. “Voor de gezondmaking van de economie is het onmisbaar dat ook de overheidsfinanciën gezond worden gemaakt.” Gelet op het migratievraagstuk heeft De Vries bij de Antilliaanse regering aangedrongen op een effectieve aanpak van de overheidsfinanciën.

De staatssecretaris ziet overigens een duidelijke onevenwichtigheid in de manier waarop Nederland Antillianen toelaat en de Antillen de Nederlanders.

De Vries: “Ik denk dat die Antilliaanse regelgeving niet in het belang is van de Nederlandse Antillen die nieuwe ondernemingen willen aantrekken. Net zoals Nederland de poort is naar West-Europa, kunnen de Benedenwindse Eilanden de poort zijn naar Latijns-Amerika en kunnen de Bovenwindse Eilanden die functie vervullen naar andere delen van de Caribbean.”

De Vries hoopt dat de Antilliaanse regering nog een keer wil kijken naar de bestaande bureaucratische rompslomp en dan in één moeite door ook de douaneprocedures wil bezien. “Ik hoor veel commentaar van zowel Nederlandse bedrijven die overwegen naar de Antillen te komen als van bedrijven die op de Antillen gevestigd zijn, dat de douaneprocedures niet de meest concurrerende zijn”, aldus De Vries. (ANP)