Driebergen heeft tekort van 6 miljoen

ROTTERDAM, 8 SEPT. Een begrotingstekort van zes miljoen gulden is de reden dat het college van burgemeester en wethouders van Drieburgen-Rijsenburg voorstelt de lokale lasten met vijftig procent te verhogen.

Het tekort is volgens wethouder D. Altena (financiën) ontstaan door een enorme stijging van bepaalde kosten en doordat noodzakelijke werken in het verleden niet zijn uitgevoerd. Altena: “Het tekort is niet plotseling uit de lucht komen vallen. We weten waar het geld naar toe moet gaan en kunnen dat niet langer uitstellen.”

Een deel van het tekort is ontstaan doordat na de gemeenteraadsverkiezingen de wensen van alle gemeenteraadsfracties zijn ingewilligd. Verder is het college van B en W van plan de riolering in de gemeente te vernieuwen en het gemeentehuis te renoveren. Bezuinigingen, kortingen op subsidies en een verhoging van de lokale lasten met vijftig procent over de komende vier jaar zijn nodig om dit te kunnen betalen.

De lasten in Driebergen-Rijsenburg, waaronder de onroerend-zaakbelasting en retributierechten zoals de rioolbelasting, liggen nu nog op 1.040 gulden per jaar. Als de gemeenteraad instemt met de plannen van B en W, zal dat bedrag in 2002 zijn toegenomen tot 1.522 gulden per jaar.

Wethouder Altena: “De burger zal dit natuurlijk niet leuk vinden en zich afvragen wat hem nu weer overkomt. Helaas kan het niet anders.”

De gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg zal zich op 17 september over de voorgestelde begroting buigen.