Correcties & aanvullingen

Banenmotor

In het hoofdartikel De Banenmotor (in de krant van dinsdag 1 september, pagina 7) werd een uitspraak over uitkeringsgerechtigden in Amsterdam die niet in aanmerking willen komen voor een baan omdat ze zwarte inkomsten hebben, abusievelijk toegeschreven aan de directeur van de Amsterdamse Sociale Dienst. De uitspraak is gedaan door de directeur van de NV Werk, de instantie verantwoordelijk voor Melkertbanen in Amsterdam, op grond van onderzoek van de Sociale Dienst.

Chicago

In het artikel Zelf ontdekken (in de krant van zaterdag 5 september, pagina 53) wordt de burgemeester van Chicago Richard Haley genoemd. Dit moet zijn Richard Daley.