Bouwvakkers

Monica Metz schrijft (NRC Handelsblad, 25 augustus) dat bouwvakkers 's morgens altijd vreselijk veel lawaai maken. Ook mij is het opgevallen, dat bouwvakkers inderdaad altijd beginnen met een enorme herrie. In mijn geval was dat om precies half acht, want ze begonnen om 7.15 uur met een kwartier koffiedrinken. Het hele blok kreeg groot onderhoud. Als er iets te boren of te slopen viel, begonnen ze daar strijk en zet 's morgens vroeg mee. Meestal stopte de grootste herrie na een poosje, afgezien van de op volle sterkte spelende transistor. Er waren ook dagen waarin de bouw-herrie de hele dag doorging, alleen onderbroken door de schaftpauzes. Nooit kwamen ze op het idee om de herrie die voor 's ochtends op het programma stond, alvast 's middags om drie uur te maken.

    • E. Voogd