Bond wil proces om teruggave pensioengeld

AMSTERDAM, 8 SEPT. De Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NPB) wil proefprocessen beginnen tegen pensioenfondsen die overtollig vermogen uitkeren aan werkgevers. Dat heeft adviseur P. de Wind van de NPB, een vereniging met zo'n 30.000 leden, vanochtend bevestigd.

De Bond wil op deze manier duidelijkheid krijgen over de vraag van wie het vermogen is dat de pensioenfondsen beheren.

De afgelopen jaren hebben deze fondsen, met name dankzij de fenomenale koersstijgingen op de effectenbeurzen, veel hogere rendementen op hun vermogen geboekt dan wiskundig nodig is om adquate pensioenreserves op te bouwen.

De groei van hun financiële surplus wordt door enkele pensioenfondsen gebruikt om geld terug te sluizen naar de werkgever, terwijl andere fondsen de pensioenpremie voor werkgever en soms ook werknemer op nul vaststellen. Het pensioenfonds van Unilever wil bijvoorbeeld de komende jaren, indien de reserves het jaarlijks toelaten, 2 miljard gulden teruggeven aan dit concern.

In kringen van ouderenorganisaties bestaat enige onvrede over de verdeling van de opbrengsten binnen de pensioenfondsen, doordat pensioengerechtigden, deelnemers die de werkgever verlaten hebben en weduwen buiten de besluitvorming staan.

De Wind heeft becijferd dat de pensioenfondsen een rendement van 20 miljard gulden hebben behaald op het deel van het pensioenvermogen dat in theorie toevalt aan pensioengerechtigden en weduwen.

Tegen welke pensioenfondsen de Bond een proces zal aanspannen is nog onduidelijk, evenals de manier waarop de procedures gefinancierd moeten worden. Tegenover het persbureau ANP verklaarde directeur W. Zwanink van BNP dat dertig leden zich hebben aangemeld om namens hen een proefprocedure te voeren.

In Nederland bestaan bijna duizend pensioenfondsen, die samen een vermogen beheren van 750 miljard gulden. Pensioenfondsen worden bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

De samenstelling vloeit voort uit de opvatting dat pensioen tot het arbeidsvoorwaardenbeleid van sociale partners behoort.