Bloemen

Het project Europa. Omdat we nooit meer oorlog willen, leerden in de jaren vijftig 'founding fathers' als Schumann en Monnet het vaak nog argwanende volk. De trein startte en denderde voort. Het ging van Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, via Europese Economische Gemeenschap naar Europese Unie. Ondertussen veranderden de onderliggende motieven. Over Europa als vredesgarantie praten alleen nog maar de idealisten van destijds. Europa werd interne markt, Europa werd machtsblok en Europa moest vooral van de burger worden.

Maar de scepsis bij diezelfde burger bleef. Europa staat bij hem model voor Brusselse bureaucratie en hoge, nauwelijks gecontroleerde onkostendeclaraties.

Sinds gisteren weten we wat de Europese gedachte werkelijk is. Nagenieten van de voorbije zomer kan nu volop met zonnebloemen. Wie de laatste zonnestralen wil meepikken gaat dus naar de bloemist, aldus de boodschap in een paginagrote advertentie in alle landelijke dagbladen. De financier van de campagne wordt niet onvermeld gelaten: de Europese Gemeenschap.

Europa bloeit. De subsidiepotten ook.