Zalm: 'DNB kon eerder ingrijpen'

ROTTERDAM, 7 SEPT. Minister Zalm (Financiën) erkent dat het wellicht beter was geweest als De Nederlandsche Bank (DNB) eerder had ingegrepen bij Bank Bangert Pontier (BBP), maar noemt dat een oordeel met de “benefit of hindsight”. De bewindsman zegt dat vandaag in antwoord op vragen van CDA-Kamerlid J. Wijn.

BBP kwam oktober 1997 in problemen toen zij betrokken bleek bij het beursfraudeschandaal. Een van de hoofdverdachten, E. Swaab, had als klant jarenlang miljoenen guldens aan contanten opgenomen. Ook deed hij verdachte effectentransacties via zijn BBP-rekeningen. Uit onderzoek van deze krant bleek onlangs dat DNB geruime tijd op de hoogte was deze activiteiten. Bovendien stond Swaab bij DNB bekend als “een stroman” van een aantal rekeningen. De toezichthouder greep echter pas actief in toen Swaab als verdachte in de publiciteit kwam. DNB bleek te hebben vertrouwd op afspraken die, op inititiatief van de BBP-directie, waren gemaakt.

Volgens Zalm zou volgens de huidige beleidslijn “eerder dan voorheen” zijn ingegrepen en is “de antenne voor integriteitsaspecten” bij DNB inmiddels versterkt. De bewindsman vindt niet dat hij de Tweede Kamer meer gedetailleerd over de kwestie had moeten inlichten, omdat er volgens hem “geen nadere inzichten” boven water zijn gekomen.

Parlementariër Wijn vindt de antwoorden van Zalm “een hoog kluitje in het riet-gehalte” hebben. “Ik constateer wel degelijk nieuwe inzichten. Er is namelijk gedocumenteerd aangetoond dat DNB op de hoogte was en lange tijd geen initiatief tot ingrijpen heeft genomen. Zalm heeft daarentegen in de Kamer ten onrechte gesuggereerd dat DNB de zaak volledig onder controle had”, aldus Wijn die aankondigt vervolgvragen te zullen stellen.