Universiteiten omhelzen markt na bezuinigingen

ROTTERDAM, 7 SEPT. Universiteiten moeten zich meer richten op de eisen van de markt. Wetenschappelijk onderwijs is pas van kwalitatief hoog niveau als de afgestudeerden probleemloos kunnen worden ingezet op de arbeidsmarkt. Dit zei C. Herkströter, oud-topman van Shell, vanmiddag bij de opening van het universitaire jaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij meent dat beroepsgerichte kennis en vaardigheden het wetenschappelijke gehalte van het onderwijs niet in gevaar hoeven te brengen.

Verscheidene universiteitsbestuurders gaven in hun redes aan de banden met het bedrijfsleven nauwer te willen aanhalen. Die toenadering wordt vooral ingegeven door de teleurstelling in de voortgaande bezuinigingen op het hoger onderwijs zoals voorgesteld door het nieuwe kabinet. “Het beschamende budgettaire perspectief maakt één ding wel duidelijk: de universiteiten worden steeds meer in de richting van de markt geduwd”, zei voorzitter R. Meijerink van de overkoepelende vereniging van universiteiten (VSNU), vandaag gastspreker in Maastricht.

Volgens Y. van Rooy, bestuursvoorzitter van de Katholieke Universiteit Brabant, snijdt het kabinet vooral zichzelf in de vingers met de bezuinigingen. Het tekort aan hoogopgeleiden wordt volgens haar immers met de dag nijpender: “De komende kabinetsperiode zullen 100.000 mensen afstuderen: dat zijn er 50.000 te weinig om aan de verwachte vraag te voldoen.”

De universiteiten hebben verschillende plannen voor marktgericht beleid. De Universiteit Maastricht wil samen met lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de positie van Limburg versterken, en zo de afhankelijkheid van de overheid verkleinen.

De Groningse rector, F. van der Woude, bepleit een nieuwe titel voor doctorandi. Zij zouden de titel 'meester' moeten dragen, die beter vergelijkbaar is met een 'mastertitel' in het buitenland.