Scherpere aanpak wapens in hoofdstad

AMSTERDAM, 7 SEPT. De politie in Amsterdam gaat het bezit en gebruik van wapens harder aanpakken. Daarnaast krijgt de hoofdstad een lik-op-stuk-beleid ten aanzien van messen, waarbij overtreders van de Wet Wapens en munitie meteen worden gedagvaard. Het Amsterdamse openbaar ministerie gaat binnenkort een generaal pardon afkondigen. Verboden messen kunnen dan gedurende een bepaalde periode straffeloos worden ingeleverd.

Dit heeft heeft het stadsbestuur afgesproken met politie en justitie in de hoofdstad. Het college van B en W wil met een aantal maatregelen komen tot terugdringing van het bezit en het gebruik van messen in Amsterdam. In de zomer zorgde een aantal gewelddadige incidenten met dodelijk afloop voor veel commotie. In de gemeenteraad ontstond toen een discussie over een eventueel in te voeren algeheel messenverbod. Met name de raadsfracties van VVD en PvdA maakten zich hier sterk voor. Maar burgemeester Patijn vond dit onuitvoerbaar. Hij overtuigde de partijen ervan dat de Wet Wapens en munitie genoeg mogelijkheden biedt om tot een strengere aanpak te komen. Patijn beloofde na de zomer met maatregelen te komen. De voorstellen die hij nu doet, worden morgen in de gemeenteraad besproken.

De politie zal volgens het plan bij vermoedens van wapenbezit op bijvoorbeeld scholen en in horecagelegenheden eerder in actie komen. Het college wil voorts dat horecagelegenheden goede beveiligingsplannen maken met instructies voor het personeel ter wering van wapens. Aan de praktijk dat discotheken bij de ingang ingeleverde messen bij vertrek weer teruggeven, moet een einde komen, aldus Patijn. De politie moet dit samen met de horeca tegengaan.

Met de stadsdelen wil Patijn de komende tijd afspraken maken om op alle scholen in de stad een messenverbod af te kondigen. In enkele stadsdelen is dat overigens al het geval. Patijn wil verder een onderzoek laten verrichten naar verkoop van bij wet verboden wapens in winkels.